Foclóir Mháirtín Uí Chadhain
téigh
briathar
fuaim: dul /ɡol′/ go hiondúil ach scaití /ɡōʟ/. Tá briathar dul agus gabháil measctha le chéile is cosúil. Ní bhíonn fuaim d san ainm briathartha aon uair. Bíonn fuaim /ə/ (a) agus séimhiú roimh an ainm briathartha nuair nach mbíonn ag roimhe .i. in ann a dhul. Fuaim ie sa mBéarla die san aimsir láithreach, ach nach bhfuil sé chomh barainneach amach is amach. Tá níos mó den e (/ə/) ann i nGaeilge. Is minice sílim an -tear sa mbriathar saor láithreach (téitear) gan séimhiú ná séimhithe, ach athraíonn sé ó dhuine go duine. Tá na fuaimeanna céanna san aimsir ghnáthchaite, sa bhfoshuiteach láithreach agus caite agus sa modh ordaitheach.
an aimsir chaite: chuas /xūə:s/, /xūəs/ ach imíonn ua go minic agus déantar /xos/ dhe, agus, tógann sé an aimsir chaite go minic ó gabh .i. ghabhas /ᵹə:s/. Chuaigh sé /xūə/ (gan fuaim ar bith ar -igh). Ar an Achréidh agus i Maigh Cuilinn tá fuaidh /fūə/ an-choitianta. An diúltach ins chuile áit: ní dheachas, ní dheachaigh srl. (/axə/ níl aon fhuaim ar an d).
aimsir fháistineach: is minice aimsir fháistineach agus modh coinníollach anois as gabhrachaidh srl. Gabhfaidh mé srl. (/ɡō/ Cois Fharraige; /ɡə/ Camus, Ros Muc agus na ceantair siar) an ghnáthaimsir fháistineach, ach go bhfuil rachaidh tréan go leor fós ins gach uile áit. rachaidh is mó atá ar an Achréidh ach tá gabhfaidh (abh, fuaim ou i round Béarla) ann freisin. Sa mbriathar saor caite deirtear ní dheachadh (rialta) i leaba ní dheachthas go minic.
deirtear gabháil /ɡō:l′/ ó gabh in áit dul go minic san ainm briathartha, agus cloistear an dá rud i leaganacha fearacht ag dul dó, ag gabháil dó srl.
tógtar an t-aidiacht bhriathartha ó gabhimighimigh go hiondúil .i. tá sé imithe ann, nó tá sé gafagaibhte ann). Níl dulta sa gcaint. Tugtar an difríocht idir imeacht agus a dhul faoi deara: nuair a bhíos an chiall gluaiseacht ó áit, nó áit a fhágáil le dul, ní bhaintear leas as dul ann féin. Ní féidir chuaigh sé ar he went a rá ná chuaigh sé as seo nuair is fágáil nó scarúint atá i gceist. D'imigh sé adeirtear i gcásanna den tsórt sin .i. d'imigh sé ar ball, d'imigh sé, d'imigh sé leis (ní chuaigh sé leis). Ach chuaigh sé go Baile Átha Cliath. Chuaigh sé sa mbus ag ceann an bhóithrín. Chuaigh sé ar an rothar srl. (D'imigh sé ar an rothar — d'fhága sé áit áirid agus is rothar a bhí aige ag fágáil).
tógtar an aimsir láithreach as gabh scaití: má ghabhaim /ɡō:ᴍ′/ srl.
bíonn brí áirid leis de réir an réamhfhocail a bhíos roimhe nó ina dhiaidh, nó de réir an rá cainte a mbeidh sé ann
baintear leas as gabh láithreach, fáistineach agus caite, agus imigh mar aidiacht bhriathartha nuair a chiallaíos siad dul sna samplaí seo síos
1.
imeacht nó gluaiseacht.
a.
+
Chuaigh sé an bóthar. Ní dheachaigh sé an chora
Cén bealach a ndeachaigh sé abhaile? An cosán ab ea? Shíl mise go ngabhfadh sé (go rachadh sé) an timpeall
TUILLEADH (12) ▼
Ná téirigh an t-aicearra. Tá an oíche ródhorcha. Is fhearr dhuit a dhul an bóthar
Is dícéillí an fear thú a dhul an abhainn (trasna na habhann, a dhul an chora) a leithide d'oíche. Beidh fuarlach (forloch) inti anocht, agus is fánach an chaoi a scuabfaí chun bealaigh thú, i bhfad uainn an anachain!
Ná téirigh an chora anocht. Téirigh an droichead má tá timpeall féin ann
Chuaigh mé na breaclachaí, ach dhá mbeadh breith ar m'aiféala agam ní rachainn, arae níor fágadh snáth éadaigh orm gan stróiceadh
Is olc an bealach é an sliabh ag aon duine le dhul má bhíonn aon duibheacht san oíche
Ní ghabhfaidh tú an sliabh, an ngabhfaidh. I nDomhnach b'fhearr liom a dhul an bóthar, agus fios agam go bhfuil sé a thrí fhad. Tá an criathrach sin faoi chaochphoill agus faoi chíocraí as éadan
Ná téirigh an garraí trasna anocht nó ní fhágfaidh na crígheanna snáth ort
Tá tú ag dul an bealach ceart anois. Déan ar t'aghaidh
Sílim nach raibh muid ag dul an bealach ceart chor ar bith ar ball
Gabhfaidh mise an t-eolas. Téadh a rogha duine a rogha taobh
Ní ghabhfaidh tú an choill anois. M'anam gur suaimhní dhuit an bóthar
Chuaigh mé an garraí ar maidin agus ní fhaca mé aon amharc dhe
·
Téann sé an bóthar chuile tráthnóna he passes by here
Chuile uair dhá dtéann sé an bóthar glaonn sé isteach
b.
·
Cá'il an píosa le dhul agat? — cá'il an t-aistir atá romhat; cén áit ar an mbróig a bhfuil píosa le cur
·
Cén áit ar do bhríste a bhfuil an píosa le dhul? Ní ar an bpoll seo é
Ag binn an tí atá an stráca le dhul, an ea?
c.
+
Chuaigh sé fhoisceacht mbeannaí Dia dhó é a mharú — an-ghar
Chuaigh sé chomh gar dó agus a chuaigh an ceol do hAnraí (é a mharú, a bhriseadh as a phosta; é a bháthadh srl.)
TUILLEADH (1) ▼
Chuaigh sé ag obair i muinín a chroí agus a chruite
d.
+
Chuaigh muide cluiche — rinneamar cluiche; bhaineamar cluiche amach an babhta sin
Chuaigh siad trí chluiche i mbéal a chéile agus chinn orainne a dhul cluiche ar bith. Dheamhan cúig ná cárta a bhí mé a fháil
TUILLEADH (8) ▼
An ndeachaigh sibh deich? Chuaigh muide cúig
Cé a chuaigh fiche? An dá Sheán. Bígí san airdeall orthu agus féachaidh leis an mbun a choinneáil istigh
Ní dheachaigh sé ach deich. Ar ndóigh, dhá dtéadh, meas tú an ligfinn tharam a aon a hairt gan sclamh a bhaint aisti!
Chuaigh muid cúig an geábh deiridh agus rachaidh muid scór an geábh seo, agus bun amuigh a bheas an uair sin ann
Is beag a chuaigh tú a dhuine bhoicht ach an oiread liom féin. Ní féidir a bheith suas le na healaíontóirí eile seo. D'imreoidís ar Rí na Méaracán
Ní dheachaigh tú fiche anocht, ní áirím an trip seo. Cé leis a ngabhfá fiche agus a raibh de ghadhair istigh ag faire ort
Chuaigh mé ard go maith, ach ní dheachaigh mé sách ard ina dhiaidh sin le bun a dhéanamh
Dhá airde dhá ngabhfaidh tú, gabhfaidh mise an chúig bhairr ina dhiaidh sin. Bí siúráilte dhó sin
·
Chuaigh mé chúig cinn — d'éirigh cúig cinn liom (i mbáire binne nó cluiche mar sin)
Chuaigh Seán naoi gcinn déag agus buaileadh é ina dhiaidh sin
e.
+
Chuaigh sé an-ard leis an teach. Thairg sé trí chéad chúig phunt dhéag is trí fichid air
Chuaigh T. Ph. L. dhá phunt dhéag deich leis an mbodóigín, ach ní scarfadh S. léithe gan an t-airgead díreach
TUILLEADH (19) ▼
Chuaigh mise scór leo, ach ní raibh aon mhaith dhom ann. Tá sé an-danra. Ní ligfeadh sé laglabhartha as dhá phunt is fiche deich iad
Ghabhfainnse tuilleadh léithe, ach b'fheasach dom go maith nach raibh aon tsomhaoine dhom a dhul ag margáil fúithi, nach ligfeadh sé as an airgead adúirt sé í
Cé mhéad a chuaigh an bhó … muise an ndeachaigh?
Meas tú cé mhéad a ghabhfadh an capall sin dá mbeadh sí agam ar aonach na F.?
Cé mhéad atá plúr ag dul anois … tá baol. Nach í an scrios í?
Gabhfaidh móin naoi bpunt an lorry amach anseo. Foighid ort!
Rachadh féar tuilleadh i mbliana murach a fheabhas agus a tháinig an bhliain
Ní ghabhfadh sí an praghas sin ar aon aonach eile, nó baol ar bith uirthi
Níor ceart go rachadh sí an praghas sin, dhá mbeadh ceart le fáil, ach tá chuile shórt ina ór
Má chuaigh sí deich bpunt, chuaigh sí a luach go maith. Céard atá inti ach seanchrupach atá aois chapall na muintire
Tá móin ag dul a luach go binn anois. hOcht bpunt ar lán do ghabháil de lorry. Sa saol a tháinig sé tada a bheith uirthi
Ab in é a bhfuil sí ag dul anois mar cheilp, théis a raibh de chaint uirthi. Ní fiú an tairbhe an trioblóid
Bhí beithígh bliana ag dul hocht bpunt an ceann an t-am seo anuraidh, ach níl baol orthu a bheith dhá dhul sin i mbliana — fós ar aon nós
Nuair a fheicfeas tusa dhá dhul sin iad — scór an ceann mar a théidís sa gcogadh cheana — abair an uair sin gur togha saoil é
Chuaigh siad dhá phunt dhéag an ceann an t-aonach cheana. Má bhí siad dhá dhul inniu, ní fhaca mise iad, agus bhí mé chomh luaineach ar fud an aonaigh le aon fhear agaibhse
Má chuaigh caoirigh an méid sin an uair sin níl siad dhá dhul sin anois, agus ní bheidh aríst go bhfeice tú scaitheamh
Cén fáth a dtabharfainn breith do bhéil féin duit? Dhá mbeadh fataí dhá dhul sin, thabharfainn duit é, ach is feasach duit féin chomh maith liomsa nach bhfuil. Is fada uathu é
Níl plúr ag dul an oiread anois agus a bhí sé cupla bliain ó shin. Dhá mbeadh sé dhá dhul anois, ní bheadh aon ghair ag na daoine a cheannacht chor ar bith
Ní fhéadfaidh tú an dubh a chur ina gheal ormsa. Is beag an baol go bhfuil móin dhá dhul sin, nó má tá, is ó arú inné é
f.
+
Is gearr le dhul air cupla scilling — ní sheasfaidh sí i bhfad dó; ní mór dó cuid mhaith le cois cupla scilling lena dhola a dhíol
Tá chúig phunt ag teacht isteach ann in éadan na seachtaine ach cáid le dhul ar an teach sin chúig phunt agus a bhfuil de mhuirín ann. Nach bhfuil dháréag agus píobaire ann bail ó Dhia agus ó Mhuire orthu!
TUILLEADH (9) ▼
Ara cáid le dhul puintín gágach. Seas suas in aghaidh cuntar ósta agus nach maith an poll a chuirfeas tú ann le do thart a choisceadh, ní áirím thú a chur ar meisce
Nach gearr a chuaigh mo cháca air. Bhí sé ite aige ar iontú an tsoip. Tá sé siúd ag fáil angair (amhgair). Sin nó tá collach goile air nó rud eicínt nach bhfuil ceart
Dar príosta is gearr le dhul ormsa dhá unsa tobac más é díol mo sheachtaine é. Dhá bhfaighinn trí unsa féin, ní bheadh mórán le reic acu
Ba ghearr le dhul air siúd bairille pórtair ar a aghaidh féin. Tá méadail an phórtair aige
Is gearr a rachas an teirgéis tae atá muid a fháil ar an teach seo. Ní ghabhfaidh sé achar ar bith. Nach ar tae a bhí na daoine ag maireachtáil
Shílfeá muis go raibh muide ag fáil foracún maith tae i ngeall ar na páistí, ach ba ghearr a théadh sé ina dhiaidh sin. Nuair a thugas daoine d'fhaisean dóibh fhéin a bheith ag caitheamh síos scalach dó (dhe) chuile ré solais, bíonn siad thart dhá uireasa nuair nach bhféadann siad a fháil
Ba ghearr le dhul ar an gceann céanna deich bpunt sa tseachtain dá mbeadh sé dhá fháil. Tá sé an-drabhlásach. Cheapfainn nár shábháil sé leithphínn ariamh dhár shaothraigh sé
Tá riar maith talúna againn, ach cén t-achar le dhul é ar a bhfuil de bheithígh againn agus ar a ndéanann muid de chur. Bíonn cur mór againn i gcónaí
Tá an-uachta ina diaidh, ach is gearr gairid a ghabhfas sí ar a bhfuil de sclamhairí ansiúd dhá hiarraidh
+
Is gearr le dhul Seán ormsa — ní sheasfaidh sé achar ar bith dom; buailfidh mé i dtroid é gan stró ar bith
Tá an F. láidir, ach cáid le dhul air siúd é? Ní sheasfadh sé ala an chloig don bhéinneach údan
TUILLEADH (3) ▼
Tá gardaí agus cóirí catha mar sin aige, ach ba gearr a ghabhfadh sé ar fhear ar fónamh. Dorna amháin ó Mh. Mh. agus chuirfeadh sé luí fia air go ceann míosa, mura ngiorraíodh sé leis ar fad
Dhá mbeadh an oiread eile téagair ann ba ghearr le dhul é ar Mh. seo thoir. Tá M. chomh crua le miotal. Ar rug sé greim ariamh ort? Is measa an dá chrobh láimhe atá aige ná bís an Bh.
Ba ghearr le dhul ar an mbád sin tonna balasta
+
Beannacht Dé dhuit! Cén t-achar a ghabhfadh do chupla puintín gágach ar luach tí. An bhfeiceann tú chomh daor agus atá chuile shórt. Ní dhéanfá aon teach anois níos lú ná trí chéad phunt, dhá mbeadh sé taobh leis
Is gearr a chuaigh sé ar mhadadh J. B. inné — an madadh gliobach sin atá aige. Rug sé i ngreim muiníl air agus bhuail sé anuas faoin talamh é agus choigil sé faoi é nó nach raibh smeámh ann
TUILLEADH (10) ▼
Bíodh unsa céille agat! Is gearr le dhul do chruach mhóna ar a chruaich siúd. Tá a dhá oiread inti ar a laghad ar beithígh
Ní mórán a chuaigh an méid sin leasaithe ar an ngarraí. Shíl mé go mba cheart di stróic thairis sin a thabhairt léithe, ach tá a oiread go leith eile ag teastáil ar a laghad ar bith
Gabhfaidh an méid sin cloch anois cuid mhaith ar an teach. Ní bheidh do dhíol ann, ach dheamhan mórán as a bheas tú
Chuaigh na trí galúin riar maith ar lucht na bainse. Níor riar siad chuile dhuine, ach dheamhan ceo ar bith nár riar. Bhí againn teacht leo, agus an té a bheadh diomdhach, a chead sin a bheith aige
Ba cheart go rachadh an chruach mhóna sin achar maith orainn má ghníonn muid réiteach ar bith léithe, ach is minic linne réiteach a dhéanamh le rud ar bith!
Rachaidh an coirce síl sin stróic mhaith ar a bhfuil d'ithir againn i mbliana. Dhá bhféadthá buta eile a fháil in áit eicínt, bheadh riar do cháis agat
Ní ghabhfaidh a bhfuil d'fhataí ansin achar ar bith ar na beithígh. Nach mb'fhearr dhaoibh a dhul i gcoinne aistear eile!
Maidir lena bhfuil na daoine a fháil do tae anois, ní ghabhfadh sé i bhfad ná i ngearr ar chomhluadar. Cén chaoi a ngabhfadh, teirgéis mar é
Ní rachaidh na cupla fag sin i bhfad ná i ngearr air siúd. B'fhearr dhaoibh a dhul ag soláthar aríst. Reicfidh sé muid má bhíonn sé d'uireasa fags
Go dtuga Dia ciall duit! Ní rachaidh buidéilín pórtair i bhfad ná i ngearr ar mo thartsa. Níl ann ach sú salúin i mbéal bulláin dom, má tá sin féin ann
+
Tá cupla punt agam, ach ní mór suí ina bhun ceart, arae is gearr le dhul é — ní sheasfaidh sé i bhfad
Tá cupla coca féir agam ach is gearr le dhul iad agus a bhfuil ag faire orthu
TUILLEADH (6) ▼
Maidir lena bhfuil d'fheamainn dubh againn i mbliana, cáid le dhul í más linn na trí gharraí sin thuas a chur
Is gearr le dhul thú a dhuine bhoicht. Níl spreacadh an éinín gé ionat. Chuirfeadh fear ar fónamh de shéideoig don Domhan Soir thú
Ara tabhair cead glaomaireachta dó go mbeidh sé tuirseach. Sin é eile a bhfuil sé in ann a dhéanamh. Is gearr le dhul é má chuireann sé achrann ar aon duine. Níl brí slat mhara lofa ann. Níorbh fhiú d'aon duine a dhul ag fiachadh ar an gcleiteacháinín bocht: níorbh fhiú sin
Déan do dhícheall ach is gearr le dhul thú. Mharóinn céad de do leithidí
Meath do chine aríst! Cáid le dhul thú a charracháinín dona na míol! Ní bheadh tolgán ar bith agam deichniúr mar thú a chur in aer. Féach liom é go bhfeice tú!
Tá gaisce mhaith acu ag imeacht lena gcuid gunnaí mar sin, ach ba gearr le dhul iad dhá dteagadh orthu. Ní mé cáid a rachaidís ar an German. Dheamhan a seasfaidís uair an chloig dó
2.
a.
+
Gabhfaidh mé Baile Átha Cliath go gairid — go Baile Átha Cliath. Áiteacha a bhíos i gceist go minic i gcaint fágtar an go ar lár; fc. na samplaí seo síos. Ach tabhair faoi deara gur go Meiriceá adeirtear, agus ní Meiriceá d'uireasa an go
Chuaigh sé Gaillimh inniu
TUILLEADH (13) ▼
Théinn Baile Átha an Rí ar aontaí roimhe seo
Rachaidh muid Conamara go gairid. An bhfuil tú sásta?
Is fadó an lá anois nach ndeachaigh sé Contae an Chláir
Théadh sé taobh Mhaigh Cuilinn go minic fadó, ach is beag a théas sé ann anois
Chuala mé é ag rá go raibh sé le dhul taobh Uachtar Ard Dé Domhnaigh seo chugainn
Ní dheachaigh tú taobh na bhF. le tamall. Cén chiall?
Meas tú nach bhfaigheadh sé bean dá dtéadh sé bealach an Chlocháin. Deir siad go bhfuil mná ann ar ardú orm
Má théann tú bealach R. aon uair, buail isteach chuige
An ngabhfaidh tú taobh S. Gh. inniu?
An rachaidh tú tigh Sheáinín Sh. É. anocht. Tá céilí ann
B'fhéidir go ngabhfainn soir tigh Mh. Ph. R. Tá cliobóig dheas d'inín aige
Ní ghabhfainn tigh Ch. aríst go ceann scaithimh dhá mba mé thusa. Má bheireann sé ort, tabharfaidh sé faoi na foraí (fabhraí) dhuit é
Ní théann sé tigh Sh. chor ar bith anois. Tá an brachán dóirte
b.
·
Cá rachaidh tú? — cá'il tú ag dul (an-choitianta ag seandaoine)
Dia dhuit a Tom. Cá rachaidh tú anois, a chuid?
+
Cá'il do dheifir (do chruóg) ag dul
Fan liom. Cá'il do dheifir ag dul? — cá rachaidh tú le go bhfuil an oiread sin deifir ort?
TUILLEADH (2) ▼
Cá'il do dheifir ag dul? Bíodh foighid agat. B'éigean fanacht leat nó gur rugadh thú
Shílfeá go bhfuil an t-an-fhurú ort bail ó Dhia ort. Cá'il do dheifir ag dul? Breá nach suífeá síos agus do reasta a ligean mar a dhéanfadh fear
c.
+
Ní ghabhfadh Pádraig go dtí n-a ghlúine, tá sé chomh mór sin
Is beag an baol ort a bheith chomh mór leis. Níl tú ag dul go dtí a ghualainn féin
TUILLEADH (5) ▼
Ab í an tsodóigín bheag sin. Ní ghabhfadh sí go dtí mo lár
Tá féasóig air ag dul go dtí n-a bhrollach
Tá na beithígh ag dul go dtí a mbolg i bhféar
Bhí muid ag dul go dtí a (ár) muineál i gcriathrach (in uisce srl.)
Chuaigh mé go dtí mo cholpaí in uisce ag iarraidh a theacht abhaile
d.
+
Téann sé siar (soir, suas, síos, amach, isteach, thart srl.) an bóthar (an abhainn, an cladach, an pháirc srl.) chuile lá
Chuaigh sé siar le cíor agus chuir sé corrshlám anseo agus ansiúd, ach cén mhaith sin? Teastaíonn an teach ar fad a chur. Níl orlach bacairt ann nach bhfuil ag ligean isteach
TUILLEADH (3) ▼
Ghabhfadh sé i dtigh diabhail ag tóraíocht óil
Chuaigh an ghaoth ó thuaidh — d'athraigh sí
Gabhfaidh sí ó dheas go gairid (an ghaoth)
3.
ag dul mar bhriathar cúntach. Tá ag dul an-choitianta mar bhriathar chúntach agus é ag teacht isteach tuilleadh déarfainn: tá sé ag dul ag déanamh an tí; tá mé ag dul ag bualadh coirce; bhí mé ag dul dhá thógáil murach go dtáinig tú; bhí mé ag dul ag ligean fead go díreach ort; beidh sé ag dul ag tarraingt fheamainne amárach srl.
+
B'fhearr duit a dhul agus é a dhéanamh
Breá nach dtéann tú agus a dhul ann as láimh
TUILLEADH (1) ▼
Cheal nach rachfá agus díon a chur ar an gcró sin amuigh shula dtitfidh sé

Féach freisin

dul
gabh

téigh in iontrálacha eile (100+)

+
abair
Séard a bhí mé a rá anseo ar ball nach bhfuil forás ar bith ar Sh. Ph. ó chuaigh sé sna fir mhóra
TUILLEADH (15) ▼
Is minic gurb é fear an réitigh a íocas an téiléireacht, agus an té a tharraingíos uileag é, nach dtuilleann sé milleán ó aon duine. Sin é é: níor dhúirt mise tada, adeir an té a chuir an baile ag troid
Is iomaí rud is buaine ná an duine, mar adúirt an té adúirt é — is minic leagan mar seo dhá chur ar sheanfhocla, ar ghiotaí d'amhráin agus de scéalta, ar leathfhocla, ar dheilíní, ná ar chaint ar bith a bhíos i mbéal daoine go minic
Tá sí mar atá sí, agus níl sí gan locht, mar adúirt an té adúirt é
'Agus a chailín bhig óig, ná pós thusa fear an dá chroí,' mar adúirt an té adúirt é
Tá sí liath agus tá sí caoch, mar adúirt an té adúirt é
Abair ar chuma ar bith, go bhfuil saibhreas ansin amuigh fhoisceacht urchar méaróige don chladach, an té a ghabhfadh ag gliomadóireacht
Abair más ag dul Gaillimh atá sé, gur fada go mbeidh sé ann ar an righníocht sin!
D'fhéadfá a rá gur maith a chuaigh an imirce dhó (ní athraíonn d'fhéadfá pearsa. Leagan ríchoitianta i gcaint é) — is fíor gur srl.; deirimse leat srl.; abair gur maith srl.
D'fhéadfá a rá gur maith te drochmhúinte an cuimleacháinín é sin, má théann araoid ar bith air
Chreidim nach ndeachaigh, ach abraíodh muid go ndeachaigh. 'Sé an chaoi is réchúisí do chuile dhuine é
Céard adeir tú leis anois a chuaigh síos de mhaoil a mhainge go dtug sé aníos é — nach mbeadh iontas ort go ndearna sé sin; nach mór an t-ionadh srl.
Ag stróiceadh go dtéadh sí ag damhsaí! A leithide de ghiostairín! Anois céard adeir tú le Gaillimh agus gan ann ach baile beag!
Diabhal a chois ná a chnáimh a ghabhfadh ann, dhá mbeinn leis nó go gcaithfinn mo theanga. Anois céard adeir tú le Gaillimh agus gan ann ach baile beag! Nach maith luath atá sé ag dul ó smacht
Déarfainn go raibh diomdha ag teacht air an uair sin nach ndeachaigh sé féin ann freisin
Dhá dtéiteá ag an gcéad aifreann mar adéarfá, agus a dhul ann ansin gan méir a bhaint de do shrón, diabhal mé go mbeifeá ann in ucht an lae
+
Tá mo chroí istigh dhá rá liom nach ceart dom a bheith ag dul in éindí léithe: nach bhfuil mé ach dhá cur amú
TUILLEADH (1) ▼
Tá sé ag dul chun cinn sa saol mar adéarfá leis é
 
Ansin, slán an tsamhail, i gcaol an droma a sádh é. Dhá dtéadh sé ionga eile isteach, bhí sé thrína chuid aobha agus leagha na bhFiann ní leigheasfadh é. Is maith a chuaigh sé as
+
Ní bhfaighidh sé sin aon bhás choíchin. Beidh sé ag dul sna céadéaga mar sin, agus ualaí ag teacht air, agus é ag díriú aniar aríst ag caitheamh gail den tseandúda. Nach bhfuil sé ag saothrú báis ó rugadh mé, agus dheamhan bás ná bascadh fós air
TUILLEADH (6) ▼
Chuaigh S. Bh. a bhí anseo thoir sna céadéaga. Sílimse go raibh sé os cionn cláir nuair a shuigh sé aniar aríst agus a rinne sé caint eicínt. Ar an dá luath is ar tugadh deoch dó, shéalaigh sé
Chuaigh do sheanathair — go ndéana Dia trócaire air! — sna céadéaga. Bhí siad ar hob a leagan amach nuair a tháinig mothú ann in athuair, agus ghlaoigh sé ar do sheanmháthair agus ar t'athair. Chaith sé caint eicínt leo. 'Gheobhaidh mé bás suaimhneach anois,' adeir sé. Thit sé siar agus níor fhan deoir ann níos mó
Chuaigh chuile dhuine den chine sin sna céadéaga le aois. An bhfeiceann tú an deirfiúr eile atá aici. Tá sí deich mbliana fichead ag tarraingt an phinsean agus is maith an mhaise dhi fós é
Chuaigh sé sin, nuair a bhí sé ina pháiste bheag, sna céadéaga le convaidhlsiuns (convulsions). Ba mhinic nach raibh a fhios a imeacht nó a theacht dó. Chuir mé trí thuras air ag tobar Cholm Cille dhá dtugadh Dia biseach dó. Thug, míle buíochas leis féin. Shrian sé as théis liostachais fhada. Sílim dheamhan aird ar na turais aige ina dhiaidh sin, ainneoin go mbíonn muid ag stróiceadh leis ag iarraidh air a gcur dó (dhe)
Chuaigh sí sin sna céadéaga leis an bhfiabhras. Bhí déanta lena bás ag dochtúirí agus ag chuile dhuine. Ach is cosúil nach raibh an t-imeacht uirthi ina dhiaidh sin. 'Sí atá luath láidir inniu théis a clann a bheith tógtha aici
Tá an scanrachán seo thoir ag dul sna céadéaga le obair. Nach dona na gnaithí atá air a bheith dhá chur fhéin thar a fhulaing mar sin. Sínfidh na clochair siúd leis, feicfidh tú féin air. Níl rud ar bith in ann fear a shníomh ach ag briseadh cloch.
+
Seachnaíodh duine an té a bhfuil an dá chroí aige. Liomsa is leatsa agus liomsa aríst, mar adeir an ceann eile
TUILLEADH (2) ▼
Bhí an dá shúil ag dul amach thar a cheann le scéin (le dúil sa mbeatha; ag breathnú orm srl.)
Ní dheachaigh mé dhá choisméig nó go bhfaca mé romham é — achar ar bith
+
Má théann tú di ar an mbealach sin ní chuirfidh tú uirthi ach daidhce, agus beidh muid gan Murchadh gan Mánas ansin. Abair mar seo léithe gur tháinig muid fiche míle bealaigh chuig sochraide agus go bhfuil fiche míle eile le dhul ar ais againn agus go bhfuil bicycle briste orainn. Tosaigh ag dilleoireacht. Maistín maith í. Tá na seacht n-aithne agamsa uirthi, agus sin é an fáth go mb'fhearr dhuitse a dhul chun cainte léithe. Ní móide go n-eiteodh sí thusa faoi dheoch, ach má chaitheann sí ina ceann é, ní thabharfadh sí deoir do Dhia shúlach
TUILLEADH (2) ▼
Tá daidhce eicínt ar an sáirsint agus é a bheith chomh luaineach ar a chois anocht. Níor chónaigh sé ar feadh na hoíche ach ag dul ó chloigeann an R. go dtí ceann an bhóthair. B'fhéidir gur san airdeall ar M. atá sé. Más ea, béarfaidh sé air go siúráilte. Tuilleadh ghéar den chlampar aige — nach bhfaireann é agus aire a thabhairt dhá ghnaithe, agus fios aige nach bhfuil an ceann eile ach ag iarraidh breith thall air go dtuga sé chun cúirte é. Diabhal blas eile
Is furasta leis sin daidhce a theacht air. Níl ort ach breathnú cam air agus tá sé éirithe ina choileachín agat. Má chuaigh leis muis an oíche faoi dheireadh, castar leis é. Ní túisce a bhí sé ina shuí ná bodach eile nach raibh aon bheann aige air: P. Ch. Sin é an buachaill aige
 
Rug sé ar dhaigéad de chloich le mé a smíochadh. Chuaigh sé chomh gar dhom agus a chuaigh an ceol do hAnraí, ach thug mé na haobha uaidh ar éigean
+
daigh
M'anam muise an té a mbuailfidh an daigh sin é (buinneach), nach foláir dó siúl a bheith aige
TUILLEADH (5) ▼
Tá dó (daigh: /dəi/, /dɛ̄/, //) ghoile ag dul dom — pian isteach faoin gcliabhrach nó i mbéal an chléibh. Teagann sí ar dhuine mura mbeidh a chuid bídh ag teacht leis, nó ag feiliúint dó, nó mura bhféadann sé aon cheo a dhéanamh thrína cholainn. Cineál indigestion é
Tá dó croí agus dó ghoile agus dó bhoilg agus chuile dhó dhá bhfuil ann ag dul dó. Ach is maith atá a fhios agamsa céard atá ag dul dó sin: neart leoistíochta agus rístíocht. Dhá mbeireadh an t-athair ar mhaide nuair a thosaíos sé sin ag fuasaoid, agus tosaí dhá rúscadh leis aniar ar an dromán agus é a ruaigeadh amach ina ghnaithe, mise i mbannaí gur beag a fhuasaoid a bheadh aríst aige. Ach ag peataíocht leis a bhíos siad ina leaba sin
Daitheachaí atá ag dul duit. Ól deoch uisce fuar chomh tréan in Éirinn agus atá tú in ann a ól … Níl tú in ann fulaingt leis an uisce fuar! Nach maith a chaithfeas tú fulaingt lena daitheachaí!
Sin í ansin an cailín a bhfuil na daitheachaí inti. Tá poll inti agus fearsaid eile ag dul anonn thríd an bpoll, agus feictear dhom gur thríd an bhfearsaid sin a theagas an driog i gcónaí. Beidh a shliocht uirthi: ní bheidh sí ann ach feadh is mise a dhul 'na bhaile mhóir Dia Sathairn
Tá a phluic uilig séidte ag na daitheachaí fiacal. Diabhal mórán trua é nach dtéann agus a dtarraingt agus gan a bheith dhá mbuachailleacht ansiúd
+
Daighean an faide é ná an t-achar a chuaigh mise agus J. ag tóraíocht chaorach
TUILLEADH (1) ▼
Daighean mé nach uait a thug mé í (móin). Ach ba bheag nach uait. Dhá mbeireadh an múr orm ag do chruaichse, is inti a rachainn
+
'Sé Baile an Daighin é má théann sé ann (leagan Achréidh) — is iontas é má théann sé ann; is diabhaltaí an rud é má théann sé ann
TUILLEADH (2) ▼
Ní rachaidh sé ar an aonach amárach leis an dá luchín siúd. 'Sé Baile an Daighin é má théann. Dheamhan chúig phunt a rachaidís
'Sé Baile an Daighin é más féidir leis éirí i mullach na ndaoine ar an gcóir sin. Bhfaighidh (gheobhaidh) sé maide dhá mheá féin fós, nó is mór atá mise ag dul amú. Ach bíodh a lear air féin. An té a dhéanas an t-olc, is maith an oidhe air a bhfaighidh sé féin dhe
+
dáil
Dhíol sé a chuid talúna anseo agus chuaigh sé suas i ndáil le Baile Átha Cliath. Deir siad go bhfuil feilm mhór aige ansiúd
TUILLEADH (7) ▼
Bhí mé thiar i ndáil le tigh Sh. an Gh. (nó i ndáil le ag) nuair a tháinig an múr orm. Chuaigh mé isteach ann ar foscadh
Bhí sé i ndáil le briste den obair, murach an chaoi a ndeachaigh mise chun cainte leis an mboss
Chuaigh sé i ndáil le dhá mhaslú faoi araoid ar bith a chur air
Chuaigh sé i ndáil le go cladach shular rug mé air
Chuaigh sé i ndáil le ar a ghlúine dhó
Ní dheachaigh sé aon dheich bpunt ach chuaigh sé i ndáil leis
Níor íoc mé é, ach bhí mé i ndáil lena íoc murach an chaoi a ndeachaigh fainic orm
 
Sháraigh an gasúr sin aige a bhfaca mé ariamh le dailleacht. Tá sé sé nó seacht de bhlianta anois ag dul chun scoile, agus níl sé in ann focal a léamh fós
+
dáimh
Níor thosaigh mé ag dul thríd na dáimheannaí céanna ariamh nach ngabhfaidís chun seachmaill orm. Níl a fhios agam anois cén col de dhá chol déag muid, agus is cuma sa tubaiste. Ní bhuachfaidh mise ná iadsan mórán air ar chaoi ar bith
TUILLEADH (4) ▼
Ha muise, is dual dáimhe agus daoine dhó a bheith drochmhúinte. Ar ndóigh dhá dtéadh sé le Clainn Mhac Chonfhaola, ní bheadh léamh ná inseacht scéil air
Dhá dtéadh sé le dáimh muis, mar sin a bhí aige a bheith. Ní raibh fear ar a chine nach raibh fabhtach
Is mó an ghairm atá aici sin don té nach bhfuil gaol ná dáimh aici leis ná lena muintir féin. Ach nuair a theastós rud eicínt uaithi, ní bhíonn aon leisce uirthi an gaol a mhaíochtáil mo léan!
Is fhearr dhuit an té nach bhfuil gaol ná dáimh agat leis ná a raibh de ghaolta ariamh agat. Níl aon duine sa tír nach bhfuil muintreach agamsa, ach ní thaobhóinn ceachtar acu lá an anó. Ba bheag an mhaith dhom é dhá dtaobhaínn féin
+
Sin é an chaoi a raibh Sasana ariamh. D'aimsigh sí chuile áit ar fónamh agus chuir sí na geanntrachaí láidre isteach, i gcruthúnas duit go bhfuil sí chomh daingnithe anois agus nach féidir a cur amach. Nár ba fearr a bheas sí muise, mura ndeachaigh sé rite go leor léithe sa gcogadh seo. Mo choinsias chuaigh!
TUILLEADH (1) ▼
Má chuireann tú dlí orthu, agus thú a chaitheamh, daingneoidh sé iadsan. Rachaidh mé faoi dhuit go ndaingneoidh. Mura bhfuil tú in ann a gcur amach anois le bladar nó le bréagadh, lig dóibh ar fad. Cinnfidh siad ort ar a mhalrait
 
Ba é an dainséar is mó é a raibh mise ariamh ann. Is maith a chuaigh mé as nár cniogadh mé
+
dairt
Chuaigh siad ar chaitheamh dairteacha in am dinnéir thuas ar an sliabh an bhliain cheana. Chuir siad N. le cuthach. D'éirigh sé faoi dheireadh agus faoi dhó (dheoidh) agus lean sé iad. Ach dhalladar é le na dairteachaí. Níor tháinig táirm ar bith orthu go dtí sin. Bhí sé ag uallfairt le teann drochmhúineadh. Sin é an uair a tháinig clann Ph. agus Sh. anoir. M'anam nach raibh aon dairteachaí ann uaidh sin amach, ach na hailt. Dhonaigh T. Sh. mac Sh. Chuir sé síos ar a bhéal agus ar a fhiacla i mullach píce trí ladhar a bhí sáite sa mbinse é. B'éigean an dochtúr a thabhairt ann ar an toirt boise. Bhí sé ag cur fhola ina srúillí: i gcruthúnas dhuit, mar adeir an fear fadó, nuair is fhearr an súgradh gurb ea is fhearr ligean dó
TUILLEADH (11) ▼
Tá a shúil sa meath chéanna anois le trí bliana ó buaileadh dairt air thuas ar an bportach. Ceann crua a bhí ann. Níor lig an té a chaith é, ná aon dhuine dhá chineál, tada as a láimh ariamh ach le gangaide. Dhún súil Ph. d'aon iarraidh. Chuaigh sí chun othrais. Chaith sé scaitheamh san easpaicil (ospidéal) léithe, ach dheamhan mórán maitheasa a rinne siad dó ansin ach gur fhuaraigh siad an phian air. Tá clúdach aige uirthi i gcónaí. Is maith an t-ádh atá air má bhíonn aon amharc aige aríst go brách inti. Dá leanadh sé amach mac Mh. fúithi thiocfadh sí daor air. Ach ní leanfadh. Tá sé ró-réchúiseach an duine bocht
Ní comórtas ar bith do bhuachaill óg a dhul ag caitheamh dairteachaí le malraigh nach bhfuil bliain as an gcliabhán fós — tada leis. Téadh sé dhá gcaitheamh lena chomhaoiseacha féin, is é is córa dhó
Bhí mé ag teacht anoir as an oíche cheana agus ní fhaca tú aon ghábh ariamh mura ndeachaigh mé ann. Bhí a raibh de ghasúir uileag ar an mbaile faoi réir faoi mo chomhair ag bóithrín na bF. agus bhí mé do mo chaidhleadh le dairteacha acu, as sin anoir go dtí an gleann. Níor caitheadh cloch na méaróig liom gan doubt. Ó fuair mise an gó sin tharm, tiocfaidh uisce le fána aríst shula fheicfear mise aríst i mbaile Bh.
M'anam muise ó chuaigh sé ar chaitheamh na ndairteachaí go bhfeicfidh tú mura bhfágtar an caitheamh faoi fhéin ar fad go (gur) gearr gur ar chaitheamh na gcloch a thiocfas sé. Ní fhaca tú ó rugadh tú an té is lú acmhainn grinn ná é sin
B'uafás iad na dairteacha a bhí ag dul amach thar an mullach agam. B'éigean dom imeacht ar mo chromada istigh faoin gclaí gur bhailigh mé suas an Ch. nó scuchaidís an cloigeann dom (díom). Chuile eallach i mbaile ach na diabhlánaigh sin. Tá marú duine orthu
Dhá dtéiteá ag caitheamh dairteacha anois leis an ngealaigh, nó ag gabháil de chlocha ar do cheirteachaí, ba somhaoiní dhuit é ná a cheapadh go mbaine tú beatha amach ar na cupla geadán breaclaí sin. Is maith an fáiteall broic iad, ach maidir le bheith ag ceapadh go ndéana muirín cúis orthu, gan teacht isteach ar bith eile thartu, tá sé fánach acu
Má bhíonn báirseach de bhean in t'éadan ó mhaidin go faoithin, b'fhearr go mór fada a dhul ag caitheamh dairteachaí leis an ngealaigh ná do shaol a chaitheamh ina bail. Tá caitheamh agus cáineadh ar an té a imeos uaithi. Bíonn sagairt ag cur dóibh agus mar sin, ach ní ag aon duine atá a fhios é ach ag an té atá in adhastar an anró é féin. Is gnaíúla go mór a fágáil ansin i dtigh tubaiste ná clann a thógáil ag éisteacht leis an ropaireacht sin i gcónaí. Mar cuimhnigh go bhfuil mise dhá rá leat, an ceann acu a thosaíos ar an gceird sin, go bhfuil sé de bheith uirthi gan éirí as dá dtugtaí an saol mór di
Bhí sé chomh maith di anois a dhul ag caitheamh dairteacha leis an ngealaigh le síleachtáil go gcuirfidh sí an oiread den dallach dubh air sin agus go bpósfadh sé í. Ní phósfaidh muise, chomh uain is a bheas grian ag dul deiseal
Ní tada an S. a bhualadh. 'Sé is fhearr in Éirinn ceart leor, ach céard í Éirinn? Ní raibh sa troid sin ach caitheamh dairteacha le hais an cheann seo: má théann sé le M.
Go dtuga Dia ciall duit! Caitheamh dairteachaí a bhí ansin … bhuel b'ionann is gurbh ea. Ach an t-achrann atá mise a rá; bhí dhá bhaile uileag amuigh. Ceann acu ar chaon taobh den alt siúd atá sa mbóthar taobh thiar d'Ard an Mh. Ba gheall le clocha sneachta iad na spallaí ag dul thart. Bhí mná agus gasúir freisin amuigh: chuile dhuine ó aois liath go leanbh ar na bailteachaí agus daigéad de chloch aige. Bhí muide ar an bhfoscadh tigh Gh. agus feiceáil againn ar fad air
Ní raibh sa bpassáil(scrúdú) sin ach caitheamh dairteachaí más fíor dó fhéin, i gcomórtas an phassáil a chuaigh ar a mhac seisean. Bhí Laidin ann agus Gréigis agus rud eicínt eile a dtugann siad Pat Tommy air … Sin é é — Botany. Pat Tommy arsa mise! M'anam dhá gcloiseadh Pat Tommy é dhá bhaint as a ainm, go bhfaigheadh sé faoina foraí (fabhraí) é, hé brí (pé ar bith) céard a phassáil an mac
 
dalba
Is dalbaí an puicéara sagairt é le theacht ina líon beag ná mór. Go bhfóire Dia ar an té a chaithfeas a dhul isteach chuige ag iarraidh tada. Chuirfeadh sé an Naomh Peadar thar barr a chéille
 
dall 1
Má cheapann siad gur daill atá ar fad sa tír, tá siad ag dul amú
+
dall 2
Chuaigh fleasc beag faoi mo shúil agus chaith mé mí dall leis
TUILLEADH (3) ▼
Téirigh soir ag an mbanaltra seo thoir agus tálfaidh sí bainne cíche fúithi agus feicfidh tú féin air ansin gur gearr a bheas tú dall … Deannóid bheag dheannaigh a chuaigh fúithi déarfainn, agus chuir tú chun othrais í dhá cuimilt
Ní fhaca mé aon duine ariamh ba daille (/deʟ′ə/) ná é ag dul chuig an scoil. Chaith G. a dhúthracht leis, agus thugadh sé dual na droinne dhó chuile ré solais, ach má thugadh féin, ba aon mhaith amháin dó é
Tá na daoine sin suas anois chomh dall (dímheabhrach, aineolach) le amhas a chasfaí leat amuigh san áit a ndeachaigh sagart Sh. Th. Níl aon tsamhail eile acu ach iad
+
dall 3
Níl an oiread agus a dhallfadh do shúil de phlúr sa teach mura dté duine eicínt ina coinne
TUILLEADH (2) ▼
Tá sibh dhá dhalladh dháiríre faoin gcogadh. Dhá bhfeictheá an sníomh a bhí air ar an gcathaoir nuair a bhí sibh ag rá nach bhfanfadh aon mhaith san airgead. Dheamhan a chos a chónós go dté sé isteach sa mbainc agus go dtarraingí sé hé brí cé mhéad cosamar airgid atá aige ann
Dhallfadh na nathaíodóirí sin fear is fhearr ciall ná é. Téann fainic air i gcónaí gan aon aird a thabhairt orthu, ach tá siad in ann an clár mín a chur chomh maith sin ar an mbréig, agus go gcreideann sé iad ina dhiaidh sin
+
Tá siad ag cur dallach dubh críochnaithe air síos anseo. Ní beo é go dté sé ann, agus teagann sé abhaile i gcónaí lena bholg bréaga. Cuirfidh siad thar bharr a chéille ceart leis an gcumadóireacht é
TUILLEADH (1) ▼
Nach lena aghaidh sin atá sí ann. Cén mhaith di a bheith ina bean leanna mura bhfuil sí in ann an dallach dubh a chur ar dhaoine. Sin é a gceird sin ar fad: thú a choinneáil ar strapa go gcaithe tú an chianóig dheiridh. Bóthar agus bata a thabhairt duit ansin. Is cóir adúirt an té adúirt é: "Agus a liachtaí teach ósta ar ól mé ariamh coróin ann; Agus nach dtabharfaidís dom lóistín na hoíche"
 
Má théann sé ag troid, deirimse leat go bhfaighidh sé dalladh dhi ansiúd
 
Muise chreidim gur dalladh púicín féin atá air, nó céard is léir dó fúithi le go bhfuil sé ag dul dhá pósadh? Más léir, tá faitíos orm nach léir d'aon duine eile é ar chaoi ar bith
+
Chonaic mé fataí anseo bliain — fataí Achréidh a cheannaigh mé le haghaidh síl — tháinig mé gann i bhfataí síl an bhliain chéanna. Ar an bhFaiche Bhig a cheannaigh mé iad ó fhear as áit eicínt taobh anoir. Dheamhan a gcuimhním anois cén áit, ach d'aithneoinn an fear agus dheamhan gaisce a bhí air le gnaíúlacht. Dheamhan thiomanta dallán dá raibh orthu nach raibh chomh mór le béal an bhuidéil sin. Chuir mé anseo thiar iad i ngarraí na hI. Bhí an-ghaisce agam astu. Togha fataí dar liom féin. 'speáin mé do T. iad agus mé dhá gcur. Ní mórán spleodair a bhí ag T. astu. Fuair sé caidéis do na dalláin — go raibh siad rómhór. Rinne siad thar cionn i dtús bliana. Bhí siad go hard os cionn talúna, agus gan das déanta ag fata ar bith eile ag gabháil liom. Bhí go maith go dtí amach sa mbliain. Bhuail an lobhadh bán iad as éadan. Ba mhór an carghas a bheith ag breathnú orthu. Dheamhan blas a bhí agam de bhláth bliana orthu ach grifisc — tabhair grifisc air. Chaith mé ag na beithígh iad leisce a bheith ag breathnú orthu. Sin é an chaoi a ndeachaigh dalláin mhóra an Achréidh domsa. Ná samhlaigh fataí Achréidh liomsa ariamh ó shin
TUILLEADH (3) ▼
Fásfaidh bíonglán (beangán) eile as an dallán sin agus dá réir sin suas. Faoi cheann chúig bhliana ó inniu an té a bheas beo, feicfidh tú gur maith caithrithe amach ar an mballa a bheas an buachaill sin. Ní bhíonn achar ar bith ar an gcineál sin
Bhí bó ansin thoir ar an aonach agus nuair a chuaigh siad dhá bleán, bhí an úth chomh rite lena bhfaca tú ariamh. Ach deoir féin ní raibh sí a thál ina dhiaidh sin. Chuaigh chuile dhuine di ach ba aon mhaith amháin é. Tháinig an fear seo — ceannaitheoir a bhí ann — agus chuaigh sé féin ag méirínteacht léithe. Chuir sé soipín tuí isteach sna dalláin aici, mar dhóigh dhe go raibh siad tachta … ach dheamhan tachtadh ná cuid de thachtadh. Ní ar na dalláin ná ar a cuid siniúchaí a bhí an diumar (marach, locht) chor ar bith. Fear sách simplí — bádóir as Conamara — a casadh timpeall ann sa deireadh agus é ar a ghlasmheisce. Ní thabharfá deich triuf air lena fheiceáil. Sách adhartha a bhí sé ag imeacht. D'fhiafraigh sé céard a bhí orthu, agus hinsíodh dó. Bhí an ceannaitheoir an uair seo in éadan na ndalláin aici. 'Lig do na dalláin,' adeir an bádóir. 'Tá na dalláin chomh freeáilte agus a bhíos mo pholláiríse agus an bád ag tabhairt leathbhord sa ngaoith thar an gCeann lá flichshneachta. Ach inseoidh mise dhaoibh céard a dhéanfas sibh. Stopainn an bhainne atá ar an mbó. Má tá bairille ann agus é lán uisce, ardaígí suas é ar áit ard eicínt. Tugaidh an bhó lena ais. Coinnígí ansin í. Scairdigí anuas an t-uisce as an mbairille de réir a chéile. Mura ndéana an bairille sin, líonaigí bairille eile, agus déanaigí an cleas céanna. Nach mairg gan galún taosctha an bháid agam, agus is gearr a bheinnse dhá cur ag tál.' Tugadh isteach i yard Sh. í. Tá a fhios agat an bairille ard siúd a raibh an teaip air a bhí thiar le balla. Thiomáil siad an bhó suas lena thaobh, agus chuir siad an teaip ag rith. Ligeadh chomh maith le trí bhuicéad uisce as. Ná raibh ann nár thosaigh an bhó ag tál an bhainne chomh briosc agus dhá mba as béal gloine a bheadh sé ag teacht. B'éigean buicéad a chur fúithi de léim. 'Anois,' adeir an bádóir 'ab iad na dalláin a bhí dúnta,' agus haway leis isteach i ndoras cúil Bh. gur chuir cáitheadh pórtair ar an smut aige féin. Cé a mb'fhearr é sin ná do wireínse ar ball?
Bhí bean as C. ansin thoir sa gcúirt agus í ag mionnú ar fhear. Ceist eicínt a chur an giúistís uirthi: 'Go deimhin a dhuine chóir,' adeir sí, 'tá sé sin chomh glan orm leis an sagart. Ní dheachaigh a shlat ní ba ghaire don dallán agam ná a chuaigh do shlatsa, bail ó Dhia ort.' Spréach an giúistís. Fhóbair gurb ise a chuirfí isteach agus ní hé an té a chiontaigh léithe
 
Ní fhaca mé aon dallarán ariamh ba mhó ná é ag dul chuig an scoil. Sháraíodh sé an máistir ceart. 'An bhfeiceann tú an ghruaig sin,' adeireadh sé. 'Ní raibh oiread agus ribe liath inti nó gur casadh thusa in mo líon'
+
An té atá ina dhall dúda le codladh, ní ag céilí atá aige a dhul — ní hea sin. 'Sé a áit é go deimhin!
TUILLEADH (3) ▼
Ara beannacht Dé dhuit — a dhul ag cuartaíocht an tráth seo d'oíche agus mé in mo dhall dúda le codladh. An bhfuil a fhios agat go raibh an oíche thar droim aréir nuair a chuaigh mise a chodladh … bó a bhfuil a haimsir caite agus shílfeá go raibh an-chosúlacht uirthi in am suipéir aréir. Bhí na grianáin sleaiceáilte aici, ach mar sin féin níor rug sí
Dá mbeifeá an fhad ar neamhchodladh agus atá mise, bheifeá féin in do dhall dúda freisin. Níl a fhios agam ó fhlaithis Dé céard atá orm. Chuaigh mé ag an dochtúr agus thug sé cupla buidéal dom, ach bhí mé chomh maith dhá bhfuireasa. Níor chaith mé an ceann deiridh a thug sé dhom chor ar bith. Sin é an chaoi a bhfuil mé. Buaileann codladh mé mar seo agus bím in mo dhall dúda leis, ach ar an dá luath is a dtéim ar an leaba, imíonn sé d'aon iarraidh … Bím ag titim in mo chodladh agus airím ualach eicínt i mbéal mo chléibh, agus mar a bheadh pléascadh eicínt in mo phíobán. Dúisím suas de gheit. Uaidh sin amach, tá mise réidh le codladh
Bíonn sé ina dhall dúda chuile oíche ag an naoi a chlog. Ach cén t-iontas é. Maraíonn sé sin é féin le uafás oibre i gcaitheamh an lae. Is minic a thiteas sé ina chodladh amuigh sa ngarraí théis a dhinnéir, agus codlaíonn sé uair agus dhá uair go minic. Éiríonn sé ansin agus buaileann daol oibre é, agus shílfeá gurb é an Fathach Mór fadó é ag dul faoi mhuintir an rí . Ní fheicfeá tada ach púir chréafóige ag dul go haer
 
Rud damáisteach é an poitín: fágann sé na daoine gan spré, ach breá nach bhfanann muid uaidh. Ní chuireann sé aon fhios orainn murach go dtéann muid féin chuige, murach go dtéann sin. Muid féin is measa
+
Ní théann siad seo a chodladh go mbíonn sé an damhadh réag san oíche. Agus ina dhiaidh sin féin bíonn siad ina suí le mochóirí
TUILLEADH (2) ▼
Ar ndóigh, bhí sé an damhadh réag san oíche an uair sin. Bhí an chéad eadra glaoite ag an gcoileach ar aon nós. Nárbh aisteach an tráth d'aon duine a theacht ar a chuairt é. Ach chreidim murach go raibh blogam caite aige nach rachadh sé ag cur teach ar bith ina shuí an tráth sin
Chuaigh mé a chodladh luath go leor, ach níor thit aon néal orm go raibh sé an damhadh réag san oíche. Uair annamh a ólaim aon tae ag dul a chodladh dhom, ach d'ól mé aréir é agus bhí a shliocht orm: bhain sé an codladh dhíom
 
Bhí an fharraige salach le ronnaigh tráthnóna. Dhá bhfeictheá ag dámhaireacht timpeall na curaí iad. Feicfidh tú gur gearr go dté siad le fána anois.