Foclóir Mháirtín Uí Chadhain
duine
ainmfhocal, fireann
uimhir iolra: daoine, daoiní
1.
 gin bheo a bhfuil anam ann; gin den Ádhamhchlainn. Person é mórán i mBéarla. I ráití coiteann, is é is mó adeirtear in áit fear, bean. San áit a mbeadh man i mBéarla, l'homme sa bhFraincis, duine a bheas i nGaeilge. Man is the least permanant of all things: is beag an rud is buaine ná an duine. Mac an duine: the Son of Man. (fc. an- (anduine), leath- (leathdhuine), dia (duine le Dia), bocht (duine bocht) sean (seanduine), maith (daoine maithe), srl.).
a.
+
Duine, beirt, triúr srl. — comhaireamh daoine, duine i gcónaí i gcás den tsórt seo
Níl ann ach duine — duine amháin, aon duine amháin
TUILLEADH (8) ▼
An duine nó beirt a bhí ann
Cár fhága tú an duine eile? — ná fág as margadh é
Cé mhéad duine agaibh ann?
Dhá mbeadh fiche duine ann, is é an cás céanna é
Má bhí duine ann, bhí céad duine ann
Chúig dhuine dhéag a bhí ann
Deich nduine fhichead nár mhór duit
Is fhearr duine i bpoll ná triúr ar bord (seanfhocal) (fc. poll)
+
Cé na daoine atá i Sasana — céard é líon daoine Shasana
An bhfuil mórán daoine i gCorcaigh thar mar atá i nGaillimh?
TUILLEADH (4) ▼
Cé na daoine a bhí ar cuairt ann
Tá go leor daoine ina gcónaí ansin
Áit é atá ar bheagán daoine anois
Is beag na daoine atá ag cur seagail chor ar bith anois
+
Cé mhéad duine clainne uirthi (aice)?
Níl orthu ach aon duine amháin clainne
TUILLEADH (5) ▼
Tá sé taobh le duine clainne: aon in aon tsúil
Is iomaí duine muirín anois air, go lige Dia slán na daoine!
Cé mhéad duine muirín ort? Chúig leathchoróin mar sin. Buachaill!
Is furasta don té nach bhfuil air ach duine amháin muirín a bheith ag caint
Chuir sí duine acu — fuair duine dhá muirín bás
+
Duine oraibh agus gan duine ar bith dhaoibh! — rud adeirtear le ceann tí a mbíonn páiste thar éis a shaolaithe dó
Buachaill a mh'anam! Duine oraibh agus gan duine ar bith dhaoibh!
TUILLEADH (2) ▼
Is mór na saothraithe sibh. Duine oraibh agus gan duine ar bith daoibh
Chuala mé go raibh ceann óg ann. Go n-éirí sin leo. Duine orthu agus gan duine ar bith dhaob (dhíobh)
+
Chuaigh siad amach ó dhuine go duine — i ndiaidh a chéile; bhí an áit róchúng ag beirt a dhul amach bonn ar aon; nó d'imigh duine anois, agus duine faoi cheann tamaill srl.
Cuir thart na toitíní sin ó dhuine go duine
TUILLEADH (11) ▼
Chuaigh sé thart leis an tobac ó dhuine go duine nó gur líon chuile fhear a phíopa as
Téann an páipéar nuaíocht mar sin ó dhuine go duine ar an mbaile, agus ní cheannaíonn siad ach an ceann ar a dturn
D'fhéach siad leis ó dhuine go duine, ach dar fia, chinn sé ar chuile dhuine amháin acu
Nuair a chuala siad an méid sin, amach leo ó dhuine go duine
Bhuailfeadh sé iad ó dhuine go duine, ach nuair a chuaigh feidheal acu air, bhí sé fánach aige
Thairg sé a dtroid ó dhuine go duine
Déarfaidh an máistir linn a rá ó dhuine go duine, agus mura bhfuil sé againn, buailfidh sé muid
Brisfear anois iad ó dhuine go duine
Pósfaidh a bhfuil sa teach acu anois ó dhuine go duine
Tá sé mar a théas an mhéanúch ó dhuine go duine (fc. méanúch)
Caithfidh sé summons a thabhairt daoibh ó dhuine go duine. Ní dhéanfadh aon summons amháin uileag sibh
+
Chuaigh siad soir an bóthar ina nduine agus ina nduine single file
Abair leo ina nduine agus ina nduine é. Ná hinis dóibh uilig in éindí é
TUILLEADH (1) ▼
Déanfaidh siad mar sin ina nduine agus ina nduine
+
Téigí liom duine ar an duine, más fir sibh man for man
Is maith an rud dom duine orm, agus gan triúr a chur orm — ag troid
TUILLEADH (2) ▼
Ní ghabhfaidh air ach an duine. Déanaigí a rogha rud anois
Shíl an triúr a dhul air, ach ní ligfeadh an dream eile air ach an duine
·
Tá duine uainn fós — teastóidh duine eile le haghaidh déanamh na ngnaithí (obair, cleas, cluiche srl.)
Ní raibh uaim an uair sin ach an duine — S. — ach ba mheasa é sin a fháil ná deichniúr
+
Is beag é cuid an duine dhi nuair a bheas sí roinnte — is beag a shroichfeas do gach uile dhuine
Ní mórán é cuid an duine den teirgéis sin, má tá i ndán is go ngabhfaidh sibh ar a roinnt
TUILLEADH (2) ▼
Is beag é díol duine den cheaile sin, théis a mbíonn de dhúil ann
Tá dóthain duine agat
+
Duine as an gcéad a dhéanfadh a leithide de rud. Sea nó duine as an míle dhá n-abraínn é
Duine sé nó seachráin adéarfadh rud den tsórt sin
TUILLEADH (2) ▼
Duine as an deascán a bhfuil ceann acu sin aige (fc. deascán)
Duine i bhfad ó chéile a labhraíonn sé chor ar bith leis
+
Ní raibh duine ó fhlaithis Dé ann
Ní raibh an duine féin ann; oiread agus duine ní raibh ann; oiread agus an duine féin ní raibh ann
TUILLEADH (1) ▼
Ní raibh aon duine beo ann — ní raibh duine beo ná baistí ann
+
Tá sí gan duine ná daonna (nó daonnaí) in éineacht léithe anois
Ní raibh duine ná daonnaí ann. Dheamhan é
TUILLEADH (4) ▼
An a dhul siar ansiúd in áit nach bhfuil duine ná daonnaí a dhéanfá?
Fan istigh. Ar ndóigh ní bhfaighidh tú duine ná daonnaí romhat ansin anois
Diabhal duine ná daonnaí aige anois, ach é ina chadhan aonraic ansiúd
Tá sí gan duine gan deoraí (duine ná deoraí) anois (fc. deoraí)
+
Tá a fhios ag chuile dhuine é sin
Tá chuile dhuine amháin acu ar an gcaoi sin
TUILLEADH (11) ▼
Tháinig duine eicínt ann tráthnóna
Dúirt duine eicínt liom go raibh rún agat imeacht
Is iomaí duine acu sin ann
Is iomaí duine ariamh ar éirigh rud den tsórt sin dó, agus cén neart a bheadh aige air
Ní thú an chéad duine ariamh a bhí mar sin. Corraigh suas thú fhéin
Nach diabhlaí an smál atá ortsa thar dhuine ar bith eile
Is gránna an rud do dhuine ar bith a bheith mar sin lena dhuine féin
Ghabhfadh sí thrí dhuine é a fheiceáil sa meath sin — scrúdfadh sé duine
Duine thuas agus duine thíos: sin é cúrsaí an tsaoil a mhic ó!
Daoine: agus daoine eile nach gcuireann amach chor ar bith é (cuireann daoine amach é, agus ní chuireann tuilleadh. As an gcaint a bheadh ar siúl roimhe sin a thiocfadh a mhacasamhail de fhreagra)
"Tairg bia do dhuine bheo, agus mura n-ithe sé é ligeadh sé dhó"
·
'Sé Seán é — an duine céanna a mhic ó — 'sé Seán atá ann. Ní duine ar bith eile
Is mé! An duine céanna! Cén ghnaithe atá agat díom?
b.
+
'Sé do dhuine féin é — tá gaol agat leis, nó is duine é a chuideos leat
'Sé do dhuine fhéin chuile dhuine nó go dté tú ag iarraidh rud air. Mise i mbannaí go mbeidh a fhios agat ansin cé hé do dhuine féin
TUILLEADH (3) ▼
Níor cheart dhuit a dhul ag coiriúint mar sin air. Nach é do dhuine féin é
Níl fear ar bith is measa dhuit ná do dhuine féin
Aithníonn an donacht a dhuine féin (fc. donacht)
c.
+
Tá aois duine aige anois, agus níl ann ach nuitín beag fós adult's age
Níl rud ar bith is faide a bhíos ag teacht adeir siad, ná ciall an duine
TUILLEADH (5) ▼
Níl ciall duine aige siúd chor ar bith — tá díth na céille air
Níl neart duine ann chor ar bith — níl sé chomh láidir agus ba cheart do dhuine a bheith
Breathnaigh air! Nach bhfuil meabhair duine agat lena thuiscint chomh maith le chuile dhuine eile
Shílfeá nach caint duine atá aige chor ar bith ach caint lachan
Tá méid duine sa moncaí
d.
+
Bheadh duine ag dul thart go deo agus ní chuirfeadh sé aon chaidéis uirthi, ach tiocfaidh duine eile ansin agus crochfaidh sé leis í
Ní fhaigheann duine breith a bhéil féin i gcónaí. Is maith an staic roinnt dhá shásamh
TUILLEADH (5) ▼
Ná bac le duine adéarfas rud mar sin!
Faigh thusa an duine a dhéanfas sin anois duit
Sin é adeir duine, ach déarfaidh duine eile ansin leat nach in é an scéal é chor ar bith. Ar ndóigh tá chuile scéal go maith nó go dteaga an dá scéal
Tá daoine oibrithe faoi sin muis — cuid de na daoine
Tá daoine adéarfadh leat nach é a rinne chor ar bith é. Ar ndóigh diúltaí muide dhó!
e.
+
Céard atá ort a dhuine! what is wrong with you now man
Ara lig dhom a dhuine!
TUILLEADH (7) ▼
Ná bac leis sin a dhuine! Ní hin é chor ar bith é, ach seo
Céard sin ort a dhuine sin!
Céard adeir tú a dhuine sin!
Dhá mbeadh airgead le tabhairt uaim agamsa a dhuine sin, ní hin é a gheobhadh é
Beannacht Dé dhuit a dhuine sin! Is mór de do cheann atá folamh
Araoid a chur air siúd a dhuine sin! Oibrigh ort más maith leat, ach ní bheidh aon phlé agamsa leis
Go gcuire Dia an rath ort a dhuine sin! Cá bhfaighinnse airgead?
+
M'anam a dhuine chroí nach bhfuil bainne againn dúinn féin, ní áirím a dhul dhá dhíol my dear man
Is fíor dhuit é a dhuine chroí
TUILLEADH (2) ▼
Rinne tú an ceart a dhuine chroí, agus gan caismirt ar bith a chur air. An rud céanna a dhéanfainn féin
Cá bhfaigheadh muide fataí a dhuine chroí! D'ídigh muid a ndeireadh an tseachtain seo caite
·
A dhuine chroí na páirte, céard adeir tú? my dear dear friend
A dhuine chroí na páirte, an dáiríre atá tú? Ar ndóigh ní ag síleachtáil atá sí go bhféadfaidh sí foghail a dhéanamh orainne as éadan
2.
a.
+
Is aisteach (mór, beag, trom, gránna, olc, téagarthach, pislíneach srl.) an duine é — duine aisteach srl. é
Nach cantalach an duine thú!
TUILLEADH (6) ▼
Is achrannach an duine é
Níl aon duine sa tír is bréagaí ná í
Is beagnáireach an duine í
Is gearblach an duine é
Ní holc an duine chor ar bith é, má ligtear dó fhéineacht
Is glic an duine é chuile dhuine acu sin
+
Duine suarach (santach, achrannach, taghdach srl.) é
Duine díreach (cam, borb, oibleagáideach srl.) é
TUILLEADH (13) ▼
Is duine ar bheagán cuntanóis é
Duine ar chuid mhaith cainte é
Duine ar bheagán clabaireachta é sin
Duine gan mhaith gan mhaoin é
Duine gan chroí é
Duine gan tuiscint é
Duine gan chuibheas ar bith é, srl.
Abhlóir de dhuine é (diabhal de dhuine, sclamhaire de dhuine, scabhaitéara de dhuine, antlachán de dhuine srl.)
Is duine é sin a bhainfear as a chleachta gan mórán achair
An daoine mar sin iad?
Daoine an-bhainte amach iad
Tá na daoine óga ag imeacht uilig — an aos óg
Bheadh aithne ag daoine meán aosta air
+
Cé hé an duinín seo anoir?
Duinín suarach gágach é
TUILLEADH (1) ▼
Dheamhan duinín níos tuataí ná P. Th.
b.
+
Na daoine móra seo soir anseo atá dhá iarraidh (daoine móra — daoine méadaithe, fir; ach is minic a chiallaíos sé daoine uaisle)
Bhí sé ar dinnéar ag daoine móra i nG. in áit eicínt
TUILLEADH (8) ▼
An bhfuil daoine móra anseo thoir anois?
Chuir na daoine móra fios air. Sin é do dhóthain
Tá sí sna daoine móra anois. Ní thabharfadh sí comhluadar ar bith do dhaoine dona
An ag iarraidh a dhul sna daoine móra atá sé a dhul ag déanamh a leithid de theach?
Shílfeá go bhfuil tú ag cuimilt le na daoine móra ar an saol seo. Chonách maitheasa ort!
Dheamhan mórán atá de bharr na ndaoine móra aige, théis go mbíonn sé i gcónaí ag smúrthacht timpeall orthu
Beidh beann aige sin ar an duine mór i gcónaí, ach ní bheidh na daoine beaga ach sa ngearradh dhíobh aige
Níl gnaithe ar bith againne a bheith ag ceartas lena leithidí sin — daoiní móra
c.
+
Is duine uasal é — duine mór; nó de chineál daoine móra
Bhíodh duine uasal ag teacht ag iascach anseo thuas an bhliain cheana. Chaith mé cupla lá in éindí leis
TUILLEADH (8) ▼
Níor shuigh mise ariamh ag bord duine uasail ach an oiread leat féin
Bhí bolscaire boird ag an duine uasal
Ní duine uasal é, ná píosa ar thóin duine uasail
Tá go leor daoine uaisle sa teach mór anois
Ní comórtas ar bith do dhaoine uaisle mise. Ní hionann bodach agus Dia, adeir siad
De chineál daoine uaisle é
Duine uasal ó ghinealach é
"Garraí lán de dhaoine uaisle: cultachaí dearga agus bratachaí uaithne" (Tomhais: garraí lín)
+
Duine uasal é anuas de lota na gcearc — duine a mbeadh a lán talúna faoi, agus an-tsuimiúlacht ann, ach a thiocfadh de chineál daoine dona ina dhiaidh sin
Is deas é mo dhuine uasal muis! Sin é féin an duine uasal anuas de lota na gcearc
TUILLEADH (5) ▼
Diabhal mé go raibh gairm duine uasail roimhe, go raibh sin. Diabhal aithne orthu nach é Lord A. a bhí acu ann. Mo léan an duine uasal muis! Duine uasal anuas de lota na gcearc
Sin é an duine uasal eile muis; duine uasal anuas de lota na gcearc
Tá sé an-tsuimiúil. Is fiú dhó muis. Duine uasal anuas de lota na gcearc. Téadh sé siar chuig P. Sh. agus inseoidh sé sin dó cé hé féin; agus ní ghabhfaidh sé anonn ná anall leis ach oiread
Muise ní raibh ná aon duine dhár tháinig ar a chine ariamh ina dhuine uasal. Daoine uaisle anuas de lota na gcearc! Ach dhá ndéanadh floscaíocht dóibh é, bhí siad in ann cosa beaga a chur faoi na glasógaí
Mac Sh. N. sin! Thug duine eicínt duine uasal air! Dia dílis dhá réiteach! Céard atá ag teacht ar an saol chor ar bith! Mac Sh. N. ina dhuine uasal. A Dhia agus a Chríosta! Duine uasal anuas de lota na gcearc. Sin é an duine uasal é
+
Is duine uasal thú nuair a luaitear thú — déarfaí faoi dhuine é a thiocfadh nuair a bheifí ag caint air
M'anam ón diabhal gur duine uasal thú nuair a luaitear thú, bhí mé ag caint ort go díreach agus thú ag teacht faoin doras. Dheamhan a raibh a fhios agam an raibh tú ní ba ghaire do láthair ná do theach féin
TUILLEADH (2) ▼
'Sé do bheatha! 'Sé do bheatha a dhuine chroí! Is duine uasal thú nuair a luaitear thú! Bhí muid go díreach ag tabhairt ghutha ort anseo faoi nár bhog tú aniar againn le fada ariamh. Céard a choinnigh amuigh chor ar bith thú?
Diabhal gar ag caint ach is duine uasal thú nuair a luaitear thú. Dhá mbeadh muid ag coiriúint ort ar chaoi ar bith, chloisfeá é. Diabhal bréag nach gcloisfeá
3.
a.
+
Tá gnaoi na ndaoine air — meas an phobail
'Sé ráite na ndaoine nach raibh sé ann beag ná mór: gur ciontaíodh san éagóir é mar a ciontaíodh cuid mhaith leis
TUILLEADH (2) ▼
B'fhéidir gur mar sin a tharlaigh sé, ach ní hin é scéal na ndaoine. Cuirtear a dhá oiread air i gcónaí
Ná bí i mbéal na ndaoine má fhéadann tú — os comhair na ndaoine; nó ná bíodh na daoine ag caint ort. Ná tabhair slí chainte dhóibh
b.
+
B'ait le na daoine ceart a fháil dhá bhféadaidís — ciallaíonn sé seo go minic b'ait linnliom féinmo mhuintir
An dúil atá agat na daoine (muid) a ghortú?
TUILLEADH (9) ▼
Dhá mbeadh chuile shórt ag na daoine go dtí cathaoireachaí boga, dheamhan a mbeadh daorbhasctha chor ar bith do na daoine (muide, an teach seo)
Meas tú céard a dhéanfas na daoine chor ar bith (muide) má theagann an dlí sin amach?
Tá na daoine reicthe agat (muid)
Aireoidh na daoine an dole (muid)
Tá na daoine caillte ag an bplúr céanna
Cuirfidh sé sin na daoine den tsaol má mhaireann dó
Caithfidh na daoine beatha a bhaint as a gcrága feasta
Ní theastódh ó na daoine ach a dhul amach in éindí leis sin
Is deacair le na daoine éirí ag an hocht féin, ní áirím ag an sé a chlog
4.
+
Deir siad nach bhfágfadh an capall an duine chor ar bith ann, murach go feictear di go bhfuil sé chomh hard leis an aer
Ní fhágfaidh an cogadh seo an duine chor ar bith ann, ach grásta Dé
TUILLEADH (6) ▼
Má theagann aicíd anois, giorróidh sí leis an duine ar fad
Is furasta cur ag an duine nuair a bhíos sé amach san aois
Bíonn an duine an-teann agus gan a shaol ach gearr
Má bhíonn fabht ar dhuine, caithfidh sé fulaingt leis. Sin é beith an duine
Is aisteach an breac é an duine bíodh a fhios agat
Is iomaí galra atá i ndán don duine

duine in iontrálacha eile (100+)

+
abair
Is minic gurb é fear an réitigh a íocas an téiléireacht, agus an té a tharraingíos uileag é, nach dtuilleann sé milleán ó aon duine. Sin é é: níor dhúirt mise tada, adeir an té a chuir an baile ag troid
TUILLEADH (12) ▼
Dúirt sí nach mbeadh duine acu sa gcomhaireamh ceann bliain ó inniu: go raibh siad tolgtha fré chéile. Ach dheamhan a fhios aici. 'Sí adúirt agus ní hé Dia
Is iomaí rud is buaine ná an duine, mar adúirt an té adúirt é — is minic leagan mar seo dhá chur ar sheanfhocla, ar ghiotaí d'amhráin agus de scéalta, ar leathfhocla, ar dheilíní, ná ar chaint ar bith a bhíos i mbéal daoine go minic
Anois adúirt tú é gan bhréig gan mhagadh! Ní bheadh aon duine acu beo fadó an lá murach gur choinnigh sí deoladh leo
Abair é! Duine ar bith a bhfuil muirín anois air, tá sé ina ridire
Abair nach fear é a ghlacfadh mórán clabaireachta ó aon duine
Abair nach ea, ná aon duine a bhain leis. Níor tháinig aon chreagaire ar a threibh!
Chreidim nach ndeachaigh, ach abraíodh muid go ndeachaigh. 'Sé an chaoi is réchúisí do chuile dhuine é
Is mór adéarfá le duine nach mbeadh aon fhód móna aige féin a dhul ag tabhairt mála as cruach na comharsan, ach iadsan agus a gcuid móna féin buailte orthu
Déarfainn gur suarach an éadáil do dhuine ar bith a bheith i dtuilleamaí déirce bheag den tsórt sin
Deir siad nach ligfear duine ar bith go Sasana, dhá mbeadh an bhliain seo caite
Séard adeirim fhéin i gcónaí nár chaith sé é fhéin sa dug ariamh; gur duine eicínt eile a chuir turraic ann
Deirimse féin gur mó a bheadh de bharr na móna ag duine, ná de bharr an chuir
+
Bhíodh an-chaint ar dhaoine a dhul sna céadéaga fadó, ach ní chloisfeá caint ar bith anois air. 'Sé an chaoi a raibh siad an uair sin, ar an dá luath is a bhfeicfidís ualach ar bith ag teacht orthu, chuirfí na hordógaí orthu ar an bpointe. Ba é a scil ann é, ba é sin
TUILLEADH (2) ▼
Chuaigh chuile dhuine den chine sin sna céadéaga le aois. An bhfeiceann tú an deirfiúr eile atá aici. Tá sí deich mbliana fichead ag tarraingt an phinsean agus is maith an mhaise dhi fós é
Chuaigh sí sin sna céadéaga leis an bhfiabhras. Bhí déanta lena bás ag dochtúirí agus ag chuile dhuine. Ach is cosúil nach raibh an t-imeacht uirthi ina dhiaidh sin. 'Sí atá luath láidir inniu théis a clann a bheith tógtha aici
+
Beidh dhá dhéanamh air anois: do dhéanamhsa agus an duine a chaithfeas a dhul air in do dhiaidh
TUILLEADH (3) ▼
Seachnaíodh duine an té a bhfuil an dá chroí aige. Liomsa is leatsa agus liomsa aríst, mar adeir an ceann eile
Bhí dhá dhuine dhéag ann (dhá dhuine fhichead, dhá dhuine is fiche, dhá dhuine dhéag is fiche, dhá dhuine is dhá fhichead nó beirt is dá fhichead, dhá dhuine dhéag is trí fichid, dhá phunt is cheithre fichid srl.)
Ní fhéadfaidh duine dhá leith a dhéanamh dhe fhéin. Ba deacair domsa a bheith in éadan féir agus i ndiaidh beathach — ní fhéadfaidh an gobadán an dá thrá a fhreastal
 
daba
Ara tá chuile dhuine siar ansin ag fáil an daba eile sin — an dole — ar feadh na bliana uileag, agus is cuma leo sin sa diabhal, ach gan é sin a bhaint dóibh (díobh). Dhá mbaintí, bheidís réidh le K. gan mórán achair. Dheamhan mórán gnaoi ag cuid mhaith acu cheana féin air, ach tá siad i bhfaitíos faoin dole ina dhiaidh sin
 
Má bhuaileann daidhce ar bith é siúd, dheamhan iontú ar a sháil a dhéanfadh sé duit ar feadh an lae, ná d'aon duine eile. Is stuacaí é ná a bhfaca tú ariamh
+
Sin é féin an Seán daidhciúil. Níl cinneadh ar bith leis féin ag magadh faoi chuile dhuine eile ach do dhúshlán téirigh ag magadh faoi féin
TUILLEADH (1) ▼
Ní daidhciúil go dtí é. Chonaic mé na gearrbhodaigh anseo thíos oíche. Bhí siad ag caitheamh cloch neart. Chaith seisean í chomh maith le duine. Bhí timpeall is troigh ag C. ar chuile dhuine eile dhá raibh ann. Chaith seisean trí nó ceathair de chuarta aríst, ach, má chaith féin, dar diagaí chinn air marc C. a chrinnt. D'fháisc sé air a sheaicéad a mhic ó agus seo leis suas an bóithrín le teann daidhce faoi gur bhuail C. é
 
Leagadh anuas dhá dhaigéad de dhá chloich i mínis (i bhfianais) an ghiúistís. 'Siad a chaith an bheirt thiar. Shílfeá nach éadáil mhór ar bith an t-amharc a thug duine acu ar na clocha. Ba mhó dhá fhonn a bhí air déarfá, breith uirthi agus a caitheamh aríst. Tháinig scéin sa ngiúistís
+
daigh
Ara tá an oiread banráin aici anocht agus nach bhféadfadh duine fanacht ina gaire chor ar bith. Tá an daigh ghoile sin léithe aríst; agus deir sí féin go bhfuil coiliceam agus altraid chroí agus chuile anó uirthi ina aice sin
TUILLEADH (1) ▼
Níl pian ar bith is boichte ná na daitheachaí fiacal, agus níl pian ar bith ina dhiaidh sin is lú a mbíonn trua do dhuine ná í
+
'Sé Baile an Daighin é má cheannaíonn sé clog eile. Nach bhfuil an teach aige treanach ar tigh F. cheana le cloig. Ach ní feasach dó, ach an oiread le duine, cén chóir chaite a chuirfeas sé ar a chuid airgid
TUILLEADH (3) ▼
'Sé Baile an Daighin é má dhéanann siad rud mar sin: a chuid féin a bhaint den duine bocht. Ní fhéadfaidís a dhéanamh. Nó dhá bhféadadh, is cneámhairí ar na hailt na dlíodóirí. Ar ndóigh ní dadaí eile iad
'Sé Baile an Daighin é más féidir leis éirí i mullach na ndaoine ar an gcóir sin. Bhfaighidh (gheobhaidh) sé maide dhá mheá féin fós, nó is mór atá mise ag dul amú. Ach bíodh a lear air féin. An té a dhéanas an t-olc, is maith an oidhe air a bhfaighidh sé féin dhe
'Sé Baile an Daighin é mura bhfuil tú in ann chúig chárta a imirt. An oiread céanna atá againn uileag, agus féachann muid lena n-imirt. Cén sórt amparán de dhuine thú féin thar is cearrbhach ar bith eile?
+
dáil
Bhí sé thíos i ndáil leis an gcéibh, agus é sínte ar an móinín bán ann. Dheamhan duine beo nach sílfeadh go raibh sé cniogtha leis an mbail a bhí air
TUILLEADH (1) ▼
Is i ndáil le cheal éadaigh atá an duine bocht ó chonaic mise an chéad lá ariamh é
 
Cár fhága tú an dailleacht! Ní fheicfidís sin poll i ndréimire. Duine ar bith a ghabhfas chun bladair leo, agus a bhréagfas suas iad, beidh siad aige ar sheol na braiche
+
dáimh
Tá dáimh aici sin le chuile dhuine sa tír más fíor di féin, ach 'sé gaol mhadadh Úna le madadh Áine é. Ar chuala tú ariamh é: "uisce fuar mo chreach agus gaol i bhfad amach". Sin é a fhearacht aici sin é
TUILLEADH (9) ▼
Dáimheannaí as éadan iad sin. Tá siad fite fuaite le chuile dhuine sa tír, de réir gaol is cleamhnais. Ní maith dhuit aon cheo a rá le aon duine os a gcomhair ar chaoi ar bith. Bíodh a fhios ag chuile dhuine cá mbeidh sé ag caint
Ha muise, is dual dáimhe agus daoine dhó a bheith drochmhúinte. Ar ndóigh dhá dtéadh sé le Clainn Mhac Chonfhaola, ní bheadh léamh ná inseacht scéil air
Is dual dáimhe agus daoine di cúl a cainte a bheith léithe. Níor lig a máthair aon duine thairti ariamh gan sclamh a bhaint as
Bíonn sí ag brú gaoil i gcónaí orthu faoi rá is gur daoine móra iad, ach dheamhan gaol ná dáimh ann
Is fhearr dhuit an té nach bhfuil gaol ná dáimh agat leis ná a raibh de ghaolta ariamh agat. Níl aon duine sa tír nach bhfuil muintreach agamsa, ach ní thaobhóinn ceachtar acu lá an anó. Ba bheag an mhaith dhom é dhá dtaobhaínn féin
Deirimse leatsa nach bhfuil gaol ná dáimh acu le chéile. Tá dhá Dhónall i gCúige Uladh. Ní hé an duine céanna atá muid a rá chor ar bith
Ní cheapfadh aon duine beo go mbeadh gaol dáimhe ná dúchais ag an mbeirt le chéile. Tá P. lách spridiúil, ach maidir leis an gceann eile, is creagaire críochnaithe é
Go deimhin níl gaol dáimhe ná dúchais ag J. le duine ar bith eile dhá bhfuil istigh ar an mbaile sin. Amhais de speireadóirí uilig iad ach é féin. Níor rugadh aon duine ariamh ar an mbaile sin nach mbeadh anam duine air — cosúlacht
Níl aon mhaith dhuit a bheith ag caint mar sin. Níl gaol dáimhe ná dúchais ag an rud sin leis an scéal ar ball. Scéal ann féin é sin. Níl an government ná dream ar bith eile in ann tada a dhéanamh faoi sin, nó go ndéana na daoine fhéin é
 
Tá sé ag cur sheaca chomh daingean anois agus nach mbeadh sé inrásta ag duine ná ag beithíoch an bóthar a shiúl ar maidin
+
Tá an Béarla chomh daingnithe sin isteach i gcuid de na daoine, agus nach mbainfeadh geanntrachaí amach é
TUILLEADH (2) ▼
Tá fear an airgid in ann é féin a dhaingniú isteach ina rogha áit. Ní comórtas ar bith do dhaoine dhona é
Tá tusa ag ceapadh go gcaithfear an dream seo amach go gairid. Bíodh ciall agat a dhuine chroí. 'Sé an chóir a bhfuil an government seo ag daighniú. Tá siad ag ligean an oiread airgid amach ar an tír agus go bhfuil gach duine ag maíochtáil leofa
 
Tá an dainséar san ól i gcónaí. Ná habraíodh aon duine nach bhfuil
+
Cén mhaith do dhuine a bheith in ainm is a bheith ag déanamh rud nuair nach mbíonn sé dháiríre faoi
TUILLEADH (1) ▼
Buaileann sé sin duine idir shúgradh is dáiríre — bíonn sé ag ligean air fhéin gur ag magadh a bhíos sé ach ní hea ach dháiríre
+
dairt
Ní sheasfadh aon duine beo thuas ann ach a dtosaíonn na dairteacha dhá gcaitheamh. Is contúirt é go mbainfidís an tsúil amach as do cheann
TUILLEADH (11) ▼
Tá a shúil sa meath chéanna anois le trí bliana ó buaileadh dairt air thuas ar an bportach. Ceann crua a bhí ann. Níor lig an té a chaith é, ná aon dhuine dhá chineál, tada as a láimh ariamh ach le gangaide. Dhún súil Ph. d'aon iarraidh. Chuaigh sí chun othrais. Chaith sé scaitheamh san easpaicil (ospidéal) léithe, ach dheamhan mórán maitheasa a rinne siad dó ansin ach gur fhuaraigh siad an phian air. Tá clúdach aige uirthi i gcónaí. Is maith an t-ádh atá air má bhíonn aon amharc aige aríst go brách inti. Dá leanadh sé amach mac Mh. fúithi thiocfadh sí daor air. Ach ní leanfadh. Tá sé ró-réchúiseach an duine bocht
Is deas iad do chuid dairteachaí. Nach gruáin de chlocha atá tú a chaitheamh. Ní spóirt ar bith an tsúil a bhaint as duine
Níl neart ag duine a dhul an bóthar acu, nach bhfuil cluiche acu amuigh roimhe lena dhalladh le dairteachaí agus le clocha. 'Siad na húdair iad. Is maith an tógáil atá sé a thabhairt orthu — gan smacht gan ceannús ceann
B'uafás iad na dairteacha a bhí ag dul amach thar an mullach agam. B'éigean dom imeacht ar mo chromada istigh faoin gclaí gur bhailigh mé suas an Ch. nó scuchaidís an cloigeann dom (díom). Chuile eallach i mbaile ach na diabhlánaigh sin. Tá marú duine orthu
Bheadh an scéal ceart go leor dá mbeifí taobh le dairteachaí a chaitheamh, ach seachain nár caitheadh clocha freisin. Ní thrustfainn A. Ní miste leis sin sa gcat mara é, ach duine eicínt a dhonú. Streille gáire a chuirfeas sé air fhéin ansin. Is olc na gnaithí atá ar dhream ar bith a thiocfas i gcleithiúnas a dhul ag déanamh spóirt san áit a mbeidh sé sin
Má bhíonn báirseach de bhean in t'éadan ó mhaidin go faoithin, b'fhearr go mór fada a dhul ag caitheamh dairteachaí leis an ngealaigh ná do shaol a chaitheamh ina bail. Tá caitheamh agus cáineadh ar an té a imeos uaithi. Bíonn sagairt ag cur dóibh agus mar sin, ach ní ag aon duine atá a fhios é ach ag an té atá in adhastar an anró é féin. Is gnaíúla go mór a fágáil ansin i dtigh tubaiste ná clann a thógáil ag éisteacht leis an ropaireacht sin i gcónaí. Mar cuimhnigh go bhfuil mise dhá rá leat, an ceann acu a thosaíos ar an gceird sin, go bhfuil sé de bheith uirthi gan éirí as dá dtugtaí an saol mór di
Ara beannacht Dé dhuit, ní raibh sa rud a bhí ann an uair sin ach caitheamh dairteacha le hais na gcogaí a bhíos ann anois. Daoine a dhul amach ar aghaidh a chéile le claimhí, le sleáchaí agus le tuaití. Ar ndóigh, dheamhan deichniúr a bheadh maraithe seachtain. Is mó an t-ár a dhéanfadh bomb amháin anois ná a dhéanfaidís i gcaitheamh a saoil. Seo é deireadh an domhain ach grásta Dé. 'Sé Cogadh an Domhain é: Cogadh na gCríoch a bhí tugtha síos sa targaireacht. Dheamhan ceo dhá raibh sa targaireacht nach bhfuil istigh. Fainic thusa nach bhfuil
Go dtuga Dia ciall duit! Caitheamh dairteachaí a bhí ansin … bhuel b'ionann is gurbh ea. Ach an t-achrann atá mise a rá; bhí dhá bhaile uileag amuigh. Ceann acu ar chaon taobh den alt siúd atá sa mbóthar taobh thiar d'Ard an Mh. Ba gheall le clocha sneachta iad na spallaí ag dul thart. Bhí mná agus gasúir freisin amuigh: chuile dhuine ó aois liath go leanbh ar na bailteachaí agus daigéad de chloch aige. Bhí muide ar an bhfoscadh tigh Gh. agus feiceáil againn ar fad air
Caitheamh dairteachaí a bhí ann arú aréir ar ghualainn na hoíche aréir. Ó stop! Bhí sé ina bhruithshléacht ceart. Ní bhfuair mé an oiread cuideachta ó rugadh mé. Bhí sé seo thoir ag sáraíocht agus ní thuigfeá focal sa gcéad uaidh le pislíní. Ní raibh duine sa teach nach ina éadan a bhí aréir. An C. scaití ag teacht leis, agus scaití ag cur ina aghaidh, lena splancadh tuilleadh. Grounds mhór atá ag an gC.
Ní raibh a dhul isteach sna póilíos fadó thar chaitheamh dairteachaí, i gcomórtas a dhul isteach iontu anois. Dhá mbeadh caraíochaí ar bith agat an uair sin — duine ar bith adéarfadh focal sa gcúirt duit — bhí leat. Ghlacfaí iontu thú gan stróbh ar bith (stró > stróbh i gcónaí i gcaint de bharr a bheith idir ghuthaí i gcónaí bunáite). Ach tá siad an-ghéar anois. Ní mór dhuit breacfhoghlaim mhór a bheith ort go nglacfaí thú. Nach iontu atá saint ag chuile dhuine anois!
Deir tú leis a chaith coraintín istigh anseo inniu. Níor tharraing sé anuas agam faoin mbealadh díreach ach bhí sé ag baint dairteachaí aige. Dhá gcloistheá an chaoi a raibh sé ag teacht timpeall ar an scéal. 'Leag mé bosca bealadh a bhí le a chur ar an gcarr inniu isteach ar chorr an drisiúir aréir. Níor fhága mé míor meacan den teach gan chuartú ar maidin agus chinn orm é a fháil. Dúirt B. nár chorraigh sí féin é. Agus níor goideadh é, mar 'sé sin an fáth, ní raibh aon duine istigh ó mhaidin ach tusa agus M. agus níor ghoid ceachtar agaibhse é.' Tá amhras aige orainn, ach ní abródh sé ina dhiaidh sin é. Fágfaidh mé thíos anois aige é san oíche amárach. Leagfaidh mé san áit chéanna ar chorr an drisiúir é agus mé ag imeacht ó chuairt
 
Bíonn siad anseo Domhnach is dálach. Tá muid sáraithe acu. Níl neart ag duine a bhéilí a ithe nach ag breathnú isteach sa bpus ort a bheas siad
+
dalba
Fear dalbaí é. Bhí sé thoir ansin thoir lá an aonaigh agus d'iarr sé amach fear ar bith a bhí istigh tigh Mh. ar fair play. Bhí chomh maith le fiche fear istigh, agus dheamhan thiomanta duine acu nár chlaon uaidh
TUILLEADH (3) ▼
Nach dalba an bealach atá leis: ag imeacht mar sin ag béadán agus ag coiriúint ar a chomharsa, agus i gcónaí ag ullmhúchan achrainn. Dheamhan sástaíocht aige ann mura bhfeice sé daoine i mbroinnleachaí a chéile, agus ag troid agus ag achrann. Sin é a bhuac
Is dalba an aimsir í, agus gan cosúlacht claochmú ar bith air. Má mhaireann an sneachta seo i bhfad eile, beidh beithígh cniogtha, nuair nach féidir a ligean amach. Ach diabhal mé go bhfuil na daoine féin in anchaoi freisin
Is dalba an obair a rinneadh ansin. Ach ba orthu nach raibh an mhoill. Is beag a aireos daoine obair a dhéanamh, nuair a bheas chuile shórt ar a mian acu
+
dall 2
Is beag an rud a dhéanfadh duine dall. Níl áit ar bith sa duine is lú acmhainn ná an tsúil
TUILLEADH (2) ▼
Ní fhaca mé aon duine ariamh ba daille (/deʟ′ə/) ná é ag dul chuig an scoil. Chaith G. a dhúthracht leis, agus thugadh sé dual na droinne dhó chuile ré solais, ach má thugadh féin, ba aon mhaith amháin dó é
Tá na daoine sin suas anois chomh dall (dímheabhrach, aineolach) le amhas a chasfaí leat amuigh san áit a ndeachaigh sagart Sh. Th. Níl aon tsamhail eile acu ach iad
+
dall 3
Dhallfadh soilse na mótair sin duine. Bíonn cuid acu an-ghreadánta. Ní fhágfaidís amharc ar bith in do shúile
TUILLEADH (5) ▼
Tobac! An oiread agus a dhallfadh do shúil níl agam. Tá orm féin troscadh go maidin mura dtuga an duine gnaíúil seo thíos aon phíopa dhom
Níl an oiread agus a dhallfadh do shúil de phlúr sa teach mura dté duine eicínt ina coinne
Ní raibh a sheasamh agam ann ní b'fhaide. Bhí mé do mo dhalladh le sáile ann. Ach dar fia bhí freagairt ann. An-pholl iascaigh é dhá mbeadh acmhainn ag duine fuiríocht ann
Ní fhaca mise aon duine ariamh a bhfuil slám air mar atá air. Ní beo é gan creideamh a tharraingt anuas. Dhall na misinéaraí ceart é. Bíodh a fhios agat gur fear é muis nach bhfuil staidéarach ceart anois
Tá an carthanas sin sa mbuachaill sin — carthanas gan chaillteamas — féint a ndallfadh duine eicínt é
+
Go bhféacha Dia ort a dhuine sin! Chuirfeadh sé sin dallach dubh ar Rí na Méaracán, ní hé amháin ortsa. Tá sé glanta leis anois i bpas eicínt siar go ndéana sé nead i gcluais duine eicínt eile. Níor chás duit é chor ar bith ó bhí sé chomh saor sin agat: coróin is punt. Deir siad gur thug fear as M. hocht bpunta dhéag dó ar an gcuntar céanna … fuair muis. Tugadh sé buíochas le Dia nach tuilleadh a thug sé dhó
TUILLEADH (2) ▼
'Níor mhaith liom do bhris,' adeirim féin leis. 'Chreidim gur buaileadh an dallach dubh ort faoin gcruachín mhóna. Diabhal neart air. 'Sé J. F. an buachaill ag daoine simplí.' Spréach sé. Spréachann sé má chásaítear chor ar bith leis é, ní áirím a chásamh leis mar a rinne mise!
Nach lena aghaidh sin atá sí ann. Cén mhaith di a bheith ina bean leanna mura bhfuil sí in ann an dallach dubh a chur ar dhaoine. Sin é a gceird sin ar fad: thú a choinneáil ar strapa go gcaithe tú an chianóig dheiridh. Bóthar agus bata a thabhairt duit ansin. Is cóir adúirt an té adúirt é: "Agus a liachtaí teach ósta ar ól mé ariamh coróin ann; Agus nach dtabharfaidís dom lóistín na hoíche"
+
Ní raibh aon duine ar an bhfeadhain acu sin nár chuir dalladh púicín ar fhear eicínt. Fuair siad an scoth freisin. Bhí buannaíocht eicínt acu, agus níorbh í an bhreácha í
TUILLEADH (2) ▼
Muise chreidim gur dalladh púicín féin atá air, nó céard is léir dó fúithi le go bhfuil sé ag dul dhá pósadh? Más léir, tá faitíos orm nach léir d'aon duine eile é ar chaoi ar bith
Chuirfeá dalladh púicín ormsa anois, dá liginn duit, ach ní ligfidh. Faigh duine eicínt le dhul ag magadh faoi tharamsa
 
Nach deas a chuir sé dallamullóg anois ar J! Is fhearr liom é ná punt airgid in mo phóca. Bhí an oiread gaisce agus floscaí aige, mar dhóigh dhe nach raibh duine ar bith in ann imeartas air fhéin
+
Ní den díogha iad deirimse leatsa. Féacha na dalláin atá orthu sin. Tá tú i síol fataí a dhuine sin, go bhfeice tú na blianta
TUILLEADH (3) ▼
Chonaic mise bó thiar anseo ag N. Mh. Bhí an úth calctha aici. Chinn orthu aon deoir bhainne a fháil uaithi théis a ndíchill. Bhí fear beag ag obair anseo thoir ag C. — níl a fhios agam beirthe ná beo cérbh as é. Tháinig sé ag breathnú ar an mbó agus í cinnte ar C. agus ar chuile dhuine. Fuair sé ruainnín den wire beag sin a d'fheicfeá ar scloig na mbuidéil lemonade. Dhírigh sé amach é nó go raibh sé chomh díreach le dorú. Sháigh sé suas i chaon dallán den úth é i ndiaidh a chéile. Dheamhan cor na car a rinne sé lena láimh ach é a shá leis suas. B'iontas an chaoi a raibh sé in ann é a dhéanamh ach níorbh é a chéad uair é. Bhuel tháinig an bainne, gan bleán ar bith. Tháinig sé mar a bheadh Dia dhá rá leis. Bhí bleánach dhó (dhe) ar an talamh shular féadadh soitheach a fháil. Is diabhaltaí stuama a bhíos daoine thar a chéile
Bhí bó ansin thoir ar an aonach agus nuair a chuaigh siad dhá bleán, bhí an úth chomh rite lena bhfaca tú ariamh. Ach deoir féin ní raibh sí a thál ina dhiaidh sin. Chuaigh chuile dhuine di ach ba aon mhaith amháin é. Tháinig an fear seo — ceannaitheoir a bhí ann — agus chuaigh sé féin ag méirínteacht léithe. Chuir sé soipín tuí isteach sna dalláin aici, mar dhóigh dhe go raibh siad tachta … ach dheamhan tachtadh ná cuid de thachtadh. Ní ar na dalláin ná ar a cuid siniúchaí a bhí an diumar (marach, locht) chor ar bith. Fear sách simplí — bádóir as Conamara — a casadh timpeall ann sa deireadh agus é ar a ghlasmheisce. Ní thabharfá deich triuf air lena fheiceáil. Sách adhartha a bhí sé ag imeacht. D'fhiafraigh sé céard a bhí orthu, agus hinsíodh dó. Bhí an ceannaitheoir an uair seo in éadan na ndalláin aici. 'Lig do na dalláin,' adeir an bádóir. 'Tá na dalláin chomh freeáilte agus a bhíos mo pholláiríse agus an bád ag tabhairt leathbhord sa ngaoith thar an gCeann lá flichshneachta. Ach inseoidh mise dhaoibh céard a dhéanfas sibh. Stopainn an bhainne atá ar an mbó. Má tá bairille ann agus é lán uisce, ardaígí suas é ar áit ard eicínt. Tugaidh an bhó lena ais. Coinnígí ansin í. Scairdigí anuas an t-uisce as an mbairille de réir a chéile. Mura ndéana an bairille sin, líonaigí bairille eile, agus déanaigí an cleas céanna. Nach mairg gan galún taosctha an bháid agam, agus is gearr a bheinnse dhá cur ag tál.' Tugadh isteach i yard Sh. í. Tá a fhios agat an bairille ard siúd a raibh an teaip air a bhí thiar le balla. Thiomáil siad an bhó suas lena thaobh, agus chuir siad an teaip ag rith. Ligeadh chomh maith le trí bhuicéad uisce as. Ná raibh ann nár thosaigh an bhó ag tál an bhainne chomh briosc agus dhá mba as béal gloine a bheadh sé ag teacht. B'éigean buicéad a chur fúithi de léim. 'Anois,' adeir an bádóir 'ab iad na dalláin a bhí dúnta,' agus haway leis isteach i ndoras cúil Bh. gur chuir cáitheadh pórtair ar an smut aige féin. Cé a mb'fhearr é sin ná do wireínse ar ball?
Bhí bean as C. ansin thoir sa gcúirt agus í ag mionnú ar fhear. Ceist eicínt a chur an giúistís uirthi: 'Go deimhin a dhuine chóir,' adeir sí, 'tá sé sin chomh glan orm leis an sagart. Ní dheachaigh a shlat ní ba ghaire don dallán agam ná a chuaigh do shlatsa, bail ó Dhia ort.' Spréach an giúistís. Fhóbair gurb ise a chuirfí isteach agus ní hé an té a chiontaigh léithe
+
Tá sé ina dhallarán chríochnaithe. Is fadó an lá a bhí aige a bheith ag fáil pinsean na daille. Is iomaí duine nach bhfuil leath chomh dona leis atá dhá fháil ón gcéad lá
TUILLEADH (1) ▼
Tá an duine bocht ina dhallarán. Ní léir dhó an bhánshoilse — tada leis
+
Má tá tú in do dhall dúda anocht níl an milleán ag sroicheachtáil do dhuine ar bith ach duit féin. Rinne tú clogán streille den oíche aréir ag imeacht ag fálróid síos ansin ar bhóithrí, nuair ba cheart duit trí eadarshuth a bheith codlaithe agat. Ach mo léan! Seo anois. Ith suas do bhéilí agus siar leat a chodladh, agus fainic a n-éireodh an cleas sin duit aríst
TUILLEADH (1) ▼
Ara choinnigh muintir an Ch. sin thiar ar neamhchodladh mé ar feadh na hoíche aréir lena gcuid glaomaireachta. Tá a shliocht orm: tá mé in mo dhall dúda inniu. Airíonn siad na daoine go dona. Bhí lá den tsaol muis, agus ba bheag an ghlaomaireacht a bheadh acu sna bólaí seo, ach airíonn siad a raibh ar fónamh ann imithe anois
 
Dá gcuirtheá slat ar pharóiste, ní chasfaí aon duine leat atá chomh dallintinniúil leis sin. Ó dheamhan meabhair ná éirim dhá bhfaca tú in aon duine ariamh ann
+
dálta
Tá T. go lách, ach ní hé a dhálta sin ag J. é. Níl comharsanacht ar bith ann. Caitheann sé a shaol ag forcamhás ar bhearraíochaí a bhaint dhe dhaoine eile
TUILLEADH (3) ▼
Tá an bainne spreagúil, ach ní hé a dhálta sin ag an tae é. Tá scodalach tae i siopaí ansin soir agus tá duine ar bith dhá bhfuil dhá ól leath-tholgtha. Ní hé an cúigiú scoth fhéin é
Tá an mac sách síodúil, ach níorbh é a dhálta sin ag an athair é an fhad is a mhair sé, go ndéana Dia trócaire air, mar sin féin. Ba mhór leis rud ar bith d'aon duine. Mura bhfeiceadh sé ach an míol buí ar do chuid talúna d'fhéachfadh sé lena dhíbirt, faitíos go n-éireodh leat é a mharú. Sin é an sórt duine a bhí ann
Is tú atá dícheallach bail ó Dhia ort, ní hé dálta daoine eile é. Is maith luath atá tú aníos ón gcladach agus an mhuintir s'againne faoin bpluid fós. Ach ba lá corr é an lá inné.
 
Rud damáisteach é an poitín: fágann sé na daoine gan spré, ach breá nach bhfanann muid uaidh. Ní chuireann sé aon fhios orainn murach go dtéann muid féin chuige, murach go dtéann sin. Muid féin is measa
+
Tá sé sin damanta má damnaíodh aon duine ariamh — ach diúltaí muide dhó. Tús na breithe ag Mac Dé! Bhí sé go suarach, go ndéana Dia grásta air!
TUILLEADH (1) ▼
Ní fiú puintín bioráin an méid sin a dhéanamh as bealach, a dhuine chroí. Ar ndóigh más peaca é bheith buí, nach bhfuil na mílte damanta mar adeir an ceann eile